Важно за зрелостниците, които ще полагат ДЗИ по БЕЛ на 17.05.2024 г. в НПГПТО „М. В. Ломоносов“ – АДРЕСЪТ НА УЧИЛИЩЕТО Е УЛ. „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ №148.

На адрес ул.“Иван Грозев“ №6 е сградата по практика и там не се провежда ДЗИ по БЕЛ.

ОБЯВА ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
75 ГОДИНИ НПГПТО „М. В. ЛОМОНОСОВ“
Учебници 2023-2024 година

Проект „Еразъм“, Барселона, Испания