АРХИВ до 01.10.2014 г.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: „Доставка на оборудване за нуждите на НПГПТО“ по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“
Стартиране на процедурата: 27.10.2014 г.
Краен срок за подаване на документи: 05.11.2014 г., 16:00 часа 

Заповед
Покана
Документация
Техническа спецификация

ПРИЛОЖЕНИЯ
Obrazec 1    Obrazec 2    Obrazec 3    Obrazec 4    Obrazec 5    Obrazec 6    Obrazec 7    Obrazec 8    Obrazec 9    Obrazec 10    Obrazec 11    Obrazec 12    Obrazec 13

Проект на договор  
Протокол за избор на изпълнител, 07.11.2014, 11:20 часа
Решение 07.11.2014, 11: 20 часа

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: „Доставка на 40 бр. лаптопи за нуждите на НПГПТО“ по Национална програма „ИКТ в училище“
Стартиране на процедурата: 15.10.2014 г.
Краен срок за подаване на документи: 24.10.2014 г., 16:00 часа 

Заповед
Покана
Документация
Техническа спецификация

ПРИЛОЖЕНИЯ

Obrazec 1 Oferta   Obrazec 2   Obrazec 3   Obrazec 4   Obrazec 5   Obrazec 6  Obrazec 7

Проект на договор
Протокол за избор на изпълнител
Заповед за класиране
Договор за доставка дата 31.10.2014 г. 10 26 часа

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: ДОСТАВКА НА АПАРАТУРА ЗА КАБИНЕТИ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
Стартиране на процедурата: 23.08.2014 г.
Краен срок за подаване на документи: 29.08.2014 г., 16:00 часа 

Заповед
Покана
Документация
Техническа спецификация

ОБРАЗЦИ

Obrazec 1   Obrazec 2   Obrazec 3   Obrazec 4   Obrazec 5   Obrazec 6   Obrazec 7   Obrazec 8 Obrazec 9   Obrazec 11   Obrazec 12   Obrazec 13   Ovrazec 10

Проект на договор
Протокол за избор на изпълнител
Заповед за избор на изпълнител
Информация за освобождаване от гаранция по обособена позиция 1
Информация за освобождаване на гаранция по обособена позиция №2

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: РЕМОНТ НА КИНО-, АУДИОЗАЛА И ПРОЖЕКЦИОННА КАБИНА
Стартиране на процедурата: 25.07.2014 г.
Краен срок за подаване на документи: 31.07.2014 г., 16:00 часа 

Заповед 
Покана
Документация

ПРИЛОЖЕНИЯ И ОБРАЗЦИ

Obrazec_1-Spisak_dok             Obrazec_2-Adm_svedenija             Obrazec_3-Dekl_47-1-1     Obrazec_4-Dekl_47-2-3             Obrazec_5-Dekl_47-5              Obrazec_6-Oferta              Obrazec_7-KSS kinozala                Obrazec_8-Tech_specif              Obrazec_9_Predl_za_izpaln             Obrazec_10-Zenova_oferta           Obrazec_11-Vidove_CMR               Obrazec_12-Analizi       Obrazec_13a-Prof_CV             Obrazec_13-Spisak           Obrazec_14-Proekt_dogovor Prilogenie_1-KS kinosalon

Протокол за избор на изпълнител
Заповед за избор на изпълнител

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: РЕМОНТ НА КИНО-, АУДИОЗАЛА И ПРОЖЕКЦИОННА КАБИНА
Стартиране на процедурата: 21.07.2014 г.
Краен срок за подаване на документи: 30.07.2014 г., 16:00 часа
ОТТЕГЛЕНА 

Заповед отмяна

Обект на процедурата: РЕМОНТ НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Стартиране на процедурата: 21.07.2014 г.
Краен срок за подаване на документите: 30.07.2014 г., 16:00часа 

Заповед
Покана
Документация

ПРИЛОЖЕНИЯ И ОБРАЗЦИ

Obrasez_9а-proekt dogovor      Obrazec_1-Spisak          Obrazec_2-Adm_sved         Obrazec_3-47-1-1 Obrazec_4-Dekl_47-1-2_3        Obrazec_5-Dekl_47-5         Obrazec_6-Oferta              Obrazec_7-Tech_predlojenie          Obrazec_8-Zenova_Oferta             Obrazec_9-proekt_dogovor         Prilojenie_1-Tech_iziskvaniq         Prilojenie_2-KS

Протокол за избор на изпълнител
Заповед за избор на изпълнител
Информация за освободена гаранция по обособена позиция №1
Информация за освободена гаранция по обособена позиция №2

Обект на поръчката: „ОСИГУРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА”
СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 15.04.2014
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 22.04.2014 – 17:00ч. 

Заповед
Покана
Ценова оферта
Оферта
Техническа спецификация
Проект на договор

Обект на поръчката: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ”
СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 19.02.2014
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 27.02.2014 – 17:00ч. 

Заповед
Покана
Ценова оферта
Оферта
Техническа спецификация
Проект на договор

Обект на поръчката: „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАРИ“
СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 22.01.2014
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 30.01.2014 – 17:00ч. 

Заповед
Покана
Ценова оферта
Оферта
Техническа спецификация
проект на договор

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
ОБЕКТ НА ТЪРГА: отдаване под наем на недвижим имот
РЕГИСТРИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИ: от 16.12.2013г. до 06.01.2014г. в канцеларията на НПГПТО 

Заповед
Тръжни книжа
Заявление за участие
Ценова оферта
Проект на договор

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: „Организиране и провеждане на обучения”
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 31.10.2013
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 31.10.2013 – 17:00ч. 

Заповед
Публична покана
Документация

ПРИЛОЖЕНИЯ

Pril_1_List_obucheniq          Pril_2_Offer_obucheniq           Pril_3_Tech_Offer_obucheniq Pril_4_Cenova_Offer_obucheniq           Pril_5_Svedenija_uchastnik_obucheniq Pril_6_Declaration_TR_obucheniq                Pril_7_Declaration 47-1-1&2-2-5-ZOP_obucheniq Pril_8_Declaration 47-1-2-3&2-1-2á-3-4 ZOP_obucheniq                Pril_9_Declaration- 47-5-ZOP_obucheni        Pril_10_Declaration_za_podizpulnitel_obucheniq Pril_11_Declaration_ot_podizpulnitel_obucheniq               Pril_12_Declaration-56-1-12- ZOP for accepting conditions of contract_obucheniq                  Pril_13_Declaration-50-1-3-ZOP for business done_obucheniq Pril_14_Declaration- 51-1-1-ZOP_obucheniq Pril_15_Declaration_experts_ZOP_obucheniq                    Pril_16_CV_experts_ZOP_obucheniq Pril_17_Declaration_experts_ZOP_obucheniq      Пril_18_Declaration_93_Reglament_obucheniq Pril_19_Declaration_52_Reglament_obucheniq              Pril_20_Project_Contract_obucheniq Pril_21_Tech_spec_obucheniq NPGPTO

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА И СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ В НПГПТО М.В.ЛОМОНОСОВ”- ул.”Св.Св.Кирил и Методий” №148
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 25.06.2013
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 27.06.2013 – 16:00ч. 

Заповед
Публична покана
Документация

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Obrazec_1-Kolichestvena_smetka         Obrazec_2-Oferta          Obrazec_3-Spisak_dok       Obrazec_4-Adm_svedenija           Obrazec_5-Dekl_47-1-1            Obrazec_6-Dekl_47-2-3 Obrazec_7-Dekl_47-5             Obrazec_8-Tech_specif           Obrazec_9_Predl_za_izpaln Obrazec_10-Zenova_oferta           Obrazec_11-Vidove_CMR             Obrazec_12-Analizi Obrazec_13a-Prof_CV              Obrazec_13-Spisak             Obrazec_14-Proekt_dogovor

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Доставка на компютърно оборудване и принадлежности
СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 07.06.2013 КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 18.06.2013 – 16:00ч.
СТАТУС: приключена 

Заповед за откриване на обществена поръчка
Публична покана
Документация

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Obrazec_1-Oferta         Obrazec_2-Spisak_dok           Obrazec_3-Adm_svedenija                 Obrazec_4-Dekl_47-1-1            Obrazec_5-Dekl_47-2-3                Obrazec_6-Dekl_47-5             Obrazec_7-Tech_oferta                Obrazec_8_Predl_za_izpaln                 Obrazec_9-Zenova_oferta Obrazec_10-Proekt_dogovor

ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА: Доставка на ученически маси, столове, учителски бюра и бели дъски за НПГПТО СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 11.07.2012 КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 23.07.2012 – 16:00ч.
СТАТУС: приключена 

Заповед за откриване на обществена поръчка
Публична покана
Техническа спецификация

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 7         Приложение №1 – образец на оферта          Приложение №2 Приложение №3           Приложение №4             Приложение №5            Приложение №6 Приложение №8

ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА: Ремонт на покриви, коридори, зали и кабинети в сградите на НПГПТО СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 19.06.2012 КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 27.06.2012 – 16:00ч.
СТАТУС: приключена 

Заповед за откриване на обществена поръчка
Публична покана
Техническо задание
Техническа спецификация- приложение №13

ПРИЛОЖЕНИЯ

Анализ РСМР приложение № 15            Видове СМР за анализни цени приложение № 14

Заповед за откриване на обществена поръчка КСС – Приложение № 12                       Приложение № 17                 Приложение №1 – образец на оферта                    Приложение №2 Приложение №3                     Приложение №4                           Приложение №5               Приложение №6                     Приложение №7                          Приложение №8                  Приложение №8а                  Приложение №9                           Приложение №10          Приложение №11                   Приложение №16