АРХИВ до 01.10.2014 г.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: „Доставка на оборудване за нуждите на НПГПТО“ по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“
Стартиране на процедурата: 27.10.2014 г.
Краен срок за подаване на документи: 05.11.2014 г., 16:00 часа 

Заповед
Покана
Документация
Техническа спецификация

Приложения

Obrazec 1 Obrazec 2 Obrazec 3 Obrazec 4 Obrazec 5 Obrazec 6 Obrazec 7 Obrazec 8 Obrazec 9 Obrazec 11 Obrazec 12 Obrazec 13 Ovrazec 10

Проект на договор
Протокол за избор на изпълнител, 07.11.2014, 11 20 часа
Решение 07.11.2014, 11 20 часа

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: „Доставка на 40 бр. лаптопи за нуждите на НПГПТО“ по Национална програма „ИКТ в училище“
Стартиране на процедурата: 15.10.2014 г.
Краен срок за подаване на документи: 24.10.2014 г., 16:00 часа 

Заповед
Покана
Документация
Техническа спецификация

Приложения

Obrazec 1 Oferta Obrazec 2 Obrazec 3 Obrazec 4 Obrazec 5 Obrazec 6 Obrazec 7

Проект на договор
Протокол за избор на изпълнител
Заповед за класиране
Договор за доставк дата 31.10.2014 г., 10 26 часа

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: ДОСТАВКА НА АПАРАТУРА ЗА КАБИНЕТИ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
Стартиране на процедурата: 23.08.2014 г.
Краен срок за подаване на документи: 29.08.2014 г., 16:00 часа 

Заповед
Покана
ДокументацияТ
ехническа спецификация

Obrazec 1 Obrazec 2 Obrazec 3 Obrazec 4 Obrazec 5 Obrazec 6 Obrazec 7 Obrazec 8 Obrazec 9 Obrazec 11 Obrazec 12 Obrazec 13 Ovrazec 10

Проект на договор
Протокол за избор на изпълнител
Заповед за избор на изпълнител
Информация за освобождаване на гаранция по обособена позиция №2
Информация за освобождаване от гаранция по обособена позиция N1

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: РЕМОНТ НА КИНО-, АУДИОЗАЛА И ПРОЖЕКЦИОННА КАБИНА
Стартиране на процедурата: 25.07.2014 г.
Краен срок за подаване на документи: 31.07.2014 г., 16:00 часа 

Заповед
Покана
Документация

Приложения и образци

Obrazec_1-Spisak_dok Obrazec_2-Adm_svedenija Obrazec_3-Dekl_47-1-1 Obrazec_4-Dekl_47-2-3 Obrazec_5-Dekl_47-5 Obrazec_6-Oferta Obrazec_7-KSS kinozala Obrazec_8-Tech_specif Obrazec_9_Predl_za_izpaln Obrazec_10-Zenova_oferta Obrazec_11-Vidove_CMR Obrazec_12-Analizi Obrazec_13a-Prof_CV Obrazec_13-Spisak Obrazec_14-Proekt_dogovor Prilogenie_1-KS kinosalon

Протокол за избор на изпълнител
Заповед за избор на изпълнител

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: РЕМОНТ НА КИНО-, АУДИОЗАЛА И ПРОЖЕКЦИОННА КАБИНА
Стартиране на процедурата: 21.07.2014 г.
Краен срок за подаване на документи: 30.07.2014 г., 16:00 часа
ОТТЕГЛЕНА 

Заповед отмяна

Обект на процедурата: РЕМОНТ НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Стартиране на процедурата: 21.07.2014 г.
Краен срок за подаване на документите: 30.07.2014 г., 16:00часа 

Заповед
Покана
Документация

Приложения и образци

Obrasez_9а-proekt dogovor Obrazec_1-Spisak Obrazec_2-Adm_sved Obrazec_3-47-1-1 Obrazec_4-Dekl_47-1-2_3 Obrazec_5-Dekl_47-5 Obrazec_6-Oferta Obrazec_7-Tech_predlojenie Obrazec_8-Zenova_Oferta Obrazec_9-proekt_dogovor Prilojenie_1-Tech_iziskvaniq Prilojenie_2-KS

Протокол за избор на изпълнителЗ
аповед за избор на изпълнител

Информация за освободена гаранция по обособена позиция №1
Информация за освободена гаранция по обособена позиция №2

Обект на поръчката: „ОСИГУРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА”
СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 15.04.2014
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 22.04.2014 – 17:00ч. 

Заповед
Покана
Ценова оферта
Оферта
Техническа спецификация
Проект на договор

Обект на поръчката: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ”
СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 19.02.2014
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 27.02.2014 – 17:00ч. 

Заповед
Покана
Ценова оферта
Оферта
Техническа спецификация
Проект на договор

Обект на поръчката: „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАРИ“
СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 22.01.2014
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 30.01.2014 – 17:00ч. 

Заповед
Покана
Ценова оферта
Оферта
Техническа спецификация
Проект на договор

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
ОБЕКТ НА ТЪРГА: отдаване под наем на недвижим имот
РЕГИСТРИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИ: от 16.12.2013г. до 06.01.2014г. в канцеларията на НПГПТО 

Заповед
Тръжни книжа
Заявление за участие
Ценова оферта
Проект на договор

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: „Организиране и провеждане на обучения”
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 31.10.2013
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 31.10.2013 – 17:00ч. 

Заповед
Публична покана
Документация

Приложения

Pril_1_List_obucheniq Pril_2_Offer_obucheniq Pril_3_Tech_Offer_obucheniq Pril_4_Cenova_Offer_obucheniq Pril_5_Svedenija_uchastnik_obucheniq Pril_6_Declaration_TR_obucheniq Pril_7_Declaration 47-1-1&2-2-5-ZOP_obucheniq Pril_8_Declaration 47-1-2-3&2-1-2á-3-4 ZOP_obucheniq Pril_9_Declaration- 47-5-ZOP_obucheniq Pril_10_Declaration_za_podizpulnitel_obucheniq Pril_11_Declaration_ot_podizpulnitel_obucheniq Pril_12_Declaration-56-1-12- ZOP for accepting conditions of contract_obucheniq Pril_13_Declaration-50-1-3-ZOP for business done_obucheniq Pril_14_Declaration- 51-1-1-ZOP_obucheniq Pril_15_Declaration_experts_ZOP_obucheniq Pril_16_CV_experts_ZOP_obucheniq Pril_17_Declaration_experts_ZOP_obucheniq Pril_18_Declaration_93_Reglament_obucheniq Pril_19_Declaration_52_Reglament_obucheniq Pril_20_Project_Contract_obucheniq Pril_21_Tech_spec_obucheniq NPGPTO

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА И СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ В НПГПТО М.В.ЛОМОНОСОВ”- ул.”Св.Св.Кирил и Методий” №148
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 25.06.2013
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 27.06.2013 – 16:00ч. 

Заповед
Публична покана
Документация

Обрзци и документи

Obrazec_1-Kolichestvena_smetka Obrazec_2-Oferta Obrazec_3-Spisak_dok Obrazec_4-Adm_svedenija Obrazec_5-Dekl_47-1-1 Obrazec_6-Dekl_47-2-3 Obrazec_7-Dekl_47-5 Obrazec_8-Tech_specif Obrazec_9_Predl_za_izpaln Obrazec_10-Zenova_oferta Obrazec_11-Vidove_CMR Obrazec_12-Analizi Obrazec_13a-Prof_CV Obrazec_13-Spisak Obrazec_14-Proekt_dogovor

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Доставка на компютърно оборудване и принадлежности
СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 07.06.2013 КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 18.06.2013 – 16:00ч.
СТАТУС: приключена 

Заповед за откриване на обществена поръчка
Публична покана
Документация

Образци на документи

Obrazec_1-OfertaObrazec_2-Spisak_dokObrazec_3-Adm_svedenijaObrazec_4-Dekl_47-1-1Obrazec_5-Dekl_47-2-3Obrazec_6-Dekl_47-5Obrazec_7-Tech_ofertaObrazec_8_Predl_za_izpalnObrazec_9-Zenova_ofertaObrazec_10-Proekt_dogovor

ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА: Доставка на ученически маси, столове, учителски бюра и бели дъски за НПГПТО СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 11.07.2012 КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 23.07.2012 – 16:00ч.
СТАТУС: приключена 

Заповед за откриване на обществена поръчка
Публична покана
Техническа спецификация

Приложения

Приложение № 7 Приложение №1 – образец на оферта Приложение №2 Приложение №3 Приложение №4 Приложение №5 Приложение №6 Приложение №8

ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА: Ремонт на покриви, коридори, зали и кабинети в сградите на НПГПТО СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 19.06.2012 КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 27.06.2012 – 16:00ч.
СТАТУС: приключена 

Заповед за откриване на обществена поръчка
Публична покана
Техническо задание
Техническа спецификация- приложение №13

Приложения

Анализ РСМР приложение № 15 Видове СМР за анализни цени приложение № 14 Приложение № 12 Приложение № 17 Приложение №1 – образец на оферта Приложение №2 Приложение №3 Приложение №4 Приложение №5 Приложение №6 Приложение №7 Приложение №8 Приложение №8а Приложение №9 Приложение №10 Приложение №11 Приложение №16