БЮДЖЕТ

Проект-бюджет 2023

Касово изпълнение I-XІІ месец
Касово изпълнение I-IX месец
Касово изпълнение І-VІ м
Касово изпълнение I-III месец

 

 

Бюджет 2022 г.

Изпълнение на Бюджет 2022 г.
Касово изпълнение І-ІІІ месец
Касово изпълнение І-VІ месец
Касово изпълнение І-ІХ месец
Касово изпълнение I-XII месец

Бюджет 2021

Изпълнение на бюджет 2021Изпълнение на бюджета І-ІV м. 2023
Касово изпълнение I – III месец
Касово изпълнение I – VI месец
Касово изпълнение І – ІХ месец
Касово изпълнение I-XII месец

БЮДЖЕТ 2020

Изпълнение на бюджет 2020
Отчет за касовото изпълнение I – IХ месец

Отчет за касовото изпълнение I-VI месец
Отчет за касовото изпълнение I – III месец

 

БЮДЖЕТ ЗА 2019 г. 

Писмо от МОН стр.1     Писмо от МОН стр.2

Отчет за касовото изпълнение I – VI месец

Отчет за касовото изпълнение І-ІХ месец 2019.

Отчет за касовото изпълнение I-XII месец

БЮДЖЕТ ЗА 2018 г.

Отчет за касовото изпълнение I – XI месец
Отчет за касовото изпълнение I – VI месец
Отчет за касовото изпълнение I – III месец