ЕРАЗЪМ+

 

ПРОЕКТ № 2019-1-BG 01-KA102-061316  “ Европейска мобилност – билет за професионално усъвършенстване и културно обогатяване“ на НПГПТО „М. В. Ломоносов“ беше избран за финансиране от ЕС.

На 12.10.2019 г. в гр. Лисабон беше подписан ДОГОВОР от Г-жа Мая Павлова – Директор на НПГПТО „М. В. Ломоносов“ и Bruno Carromeu – Президент на European Projects Development Unipessoal Lda за производствена практика на 20 ученика от 11 клас, специалност „Компютърна техника и технологии“ и 2-ма придружаващи ги учители в Лисабон, Португалия от 28.06.2020 г. до 11.07.2020 г.

 

Желаещите да участват в програмата  ученици от 11 клас, специалност КТТ,  могат да подадат заявление и мотивационно писмо при инж. Румяна Славчева – координатор на проекта в срок до края на м. октомври, 2019 г. 

Бланките  може да изтеглите от тук.

Заявление за участие
Мотивационно писмо

Програма за практика в Лисабон, Португалия

                          РАБОТЕН ПЛАН
1. Предварителна подготовка – информиране и подбор на участниците, провеждане на интеркултурна, езикова и педагогическа подготовка
2. Провеждане на мобилността
3. Отчитане на проекта и разпространение на резултатите 

                     ВРЕМЕВИ ГРАФИК
м. юни, 2019 г.  – информиране на учениците
м. септември, 2019 г. – информиране на родителите на родителска среща (24.09.2019 г.)
м. октомври, 2019 г. – подаване на заявления и мотивационни писма
м. януари, 2020 г. – подбор на участниците ( провеждане на тестовете и обявяване на класиралите се кандидати и резервите)
(подробности за датите и критериите на тестовете ще бъдат публикувани до края на м. ноември, 2019 г.в сайта на училището)
м. февруари, 2020 г.  –
  родителска среща с родителите на класиралите се ученици
м. март – попълване на европейски формат автобиографиi от участниците в проекта
м. май-юни, 2020 г.  – интеркултурна, езикова и методическа подготовка на заминаващите
28 юни, 2020 г.  – заминаване за Лисабон, Португалия
29 юни – 10 юли, 2020 г. – провеждане на Програмата
11 юли, 2020 г. – завръщане в България
м. юли, 2020 г. –  в едноседмичен срок след завръщане в България участниците изготвят отчетни доклади в Mobility Tool
м. август – октомври, 2020 г.разпространение на резултатите и отчитане на проекта

Европейска мобилност – билет за професионално усъвършенстване и културно обогатяване – Презентация