ЕРАЗЪМ+

 

ПРОЕКТ “ Европейска мобилност – билет за професионално усъвършенстване и културно
обогатяване“ на НПГПТО „М. В. Ломоносов“ беше избран за финансиране от ЕС.

Чрез този проект  20 ученици от 11 клас (учебната 2019/2020 г), които се обучават в специалност „Компютърна техника и технологии“ и 2 -ма придружаващи ги учители по професионална подготовка (КТТ), ще проведат производствена практика във водещи компании в Лисабон, Португалия.

За повече информация:
Европейска мобилност – билет за професионално усъвършенстване и културно обогатяване