ЕРАЗЪМ+


Short-term mobility of VET learners

ПРОЕКТ “ Европейска мобилност – билет за професионално усъвършенстване и културно
обогатяване“ на НПГПТО „М. В. Ломоносов“ беше избран за финансиране от ЕС.

Чрез този проект  20 ученици от 11 клас (учебната 2019/2020 г), които се обучават в специалност „Компютърна техника и технологии“ и 2 -ма придружаващи ги учители по професионална подготовка (КТТ), ще проведат Производствена практика във водещи компании в Лисабон, Португалия.

Право да кандидатстват за участие в проекта имат всички ученици , които ще бъдат в XI клас през учебната 2019/2020 г. специалност: „Компютърна техника и технологии“. 

Критериите за участие ще бъдат публикувани до края на м.юни, 2019 г. в сайта на училището.