ЕРАЗЪМ+

 

ПРОЕКТ № 2019-1-BG 01-KA102-061316  “ Европейска мобилност – билет за професионално усъвършенстване и културно обогатяване“ на НПГПТО „М. В. Ломоносов“
беше избран за финансиране от ЕС.

На 12.10.2019 г. в гр. Лисабон беше подписан ДОГОВОР от Г-жа Мая Павлова – Директор на НПГПТО „М. В. Ломоносов“ и Bruno Carromeu – Президент на European Projects Development Unipessoal Lda за производствена практика на 20 ученика от 11 клас, специалност „Компютърна техника и технологии“ и 2-ма придружаващи ги учители в Лисабон, Португалия от 28.06.2020 г. до 11.07.2020 г.

 

Желаещите да участват в програмата  ученици от 11 клас, специалност КТТ,  могат да подадат заявление и мотивационно писмо при инж. Румяна Славчева – координатор на проекта в срок до края на м. октомври, 2019 г.  Бланките  може да изтеглите от тук.
Заявление за участие
Мотивационно писмо

ВАЖНО!
Поради липса на директни полети София- Лисабон на 28.06.2020 г. (неделя), с разрешение на ЦРЧР датата на заминаване е променена с 1 ден по-рано – на 27.06.2020 г. (събота). Групата ще замине за Лисабон с директен полет на 27.06.2020 г. в 11.45 ч. и ще пристигне в Лисабон в 14.05 същия ден. Връщането ще е на 11.07.2020 г.  с директен полет в 14.45 ч. и пристигне в София в 20.40 ч. (времевата разлика с Португалия е 2 часа)

Програма за практика в Лисабон, Португалия

                          РАБОТЕН ПЛАН
1. Предварителна подготовка – информиране и подбор на участниците, провеждане на интеркултурна, езикова и педагогическа подготовка
2. Провеждане на мобилността
3. Отчитане на проекта и разпространение на резултатите 

                     ВРЕМЕВИ ГРАФИК
м. юни, 2019 г.  – Информиране на учениците.
м. септември, 2019 г. – Информиране на родителите на родителска среща (24.09.2019 г.).
м. октомври, 2019 г. – Подаване на заявления и мотивационни писма.
м. януари, 2020 г. – Подбор на участниците ( провеждане на тестовете и обявяване на класиралите се кандидати и резервите).
(подробности за датите и критериите на тестовете ще бъдат публикувани до средата на м. януари, 2020 г.в сайта на училището)
м. февруари, 2020 г.  –
  Родителска среща с родителите на класиралите се ученици, подписване на договори.
м. март – Попълване на европейски формат автобиография от участниците в проекта. В зависимост от интересите на участниците, те ще бъдат насочени към съответните фирми и чрез работата си в тях ще могат да усъвършенстват знанията и уменията си по специалността.
м. май-юни, 2020 г.  – Интеркултурна, езикова и методическа подготовка на заминаващите, попълване на документи за издаване на електронна карта за пътуване за градската мрежа в Лисабон, събиране на всички необходими документи от заминаващите.
28 юни, 2020 г.  – Заминаване за Лисабон, Португалия
29 юни – 10 юли, 2020 г. – Провеждане на Програмата.
11 юли, 2020 г. – Завръщане в България.
м. юли, 2020 г. –  В едноседмичен срок след завръщане в България участниците изготвят отчетни доклади в Mobility Tool.
м. август – октомври, 2020 г.Разпространение на резултатите и отчитане на проекта.

Европейска мобилност – билет за професионално усъвършенстване и културно обогатяване – Презентация