Измервателна и организационна техника

Елементи на фината механика 11 клас
ЗБУТ 11клас
ЗИП-мехатрони системи_11,12клас
ЗИП-технически изм_11,12клас
Измервателна техника_10клас
Измервателна техника_11клас
Измервателна техника_12 клас
Икономика 10 клас
Материали и заготовки
Организационна техника_ 12 клас
Организационна техника_11клас
Предприемачество 11клас
Приложни програмни продукти 12 клас
Проектиране на прецизни уреди
Производствена практика_11, 12 клас
Техническа механика
Техническо чертане 9клас
Техническо чертане 10клас
Технология на прецизното произодството_11клас
УП по Стругарство 9клас
УП по Шлосерство 9клас
Учебна практика- ПИ-ИОТ_11, 12 клас
Учебна практика-ИОТ_11, 12клас
Учебна практика-ОИ_10клас