Измервателна и организационна техника

P1060059
P1060075
P1060065
P1060061
P1060073
P1060060
P1060079
P1050680
P1050674
P1050685
P1050701
P1050682
P1050695
P1050703
P1050722
P1050723
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...
Специалността „Измервателна и организационна техника” дава на завършилите я възможност за добра и успешна реализация.
Измервателната техника има широко приложение във всяка област на производството и контрола, а също и в ежедневния ни живот. Обучението гарантира знания и умения в областта на метрологията и метрологичното осигуряване, познания за основните физико-механични величини и съответните уреди за тяхното измерване, а също и за методите за измерване и контрол.
Организационната техника е свързана с всичко, без което не можем да си представим съвременния свят – принтери, скенери, копирни машини и всичко това обединено в мултифункционалното устройство във всеки офис. А всичко това се нуждае от поддръжка, диагностика и ремонт. Новите технологии чрез 3D – принтерите имат приложение от автомобилостроенето до проектирането на органи от човешкото тяло. Уредите и машините стават все по-сложни, което изисква висококвалифицирани и знаещи специалисти.