Измервателна и организационна техника

P1060059
P1060075
P1060065
P1060061
P1060073
P1060060
P1060079
P1050680
P1050674
P1050685
P1050701
P1050682
P1050695
P1050703
P1050722
P1050723
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

Обучението е в областта на метрологията и метрологичното осигуряване, основни физико-механични величини и съответните уреди за тяхното измерване, както и методите за измерване и контрол. Изучават се основните уреди и апарати, необходими за работа в един офис като: копирни апарати, принтери, скенери, факс –апарати и др. и тяхната поддръжка и ремонт. За учениците се осигурява практика и възможност за реализация във фирми за поддръжка и ремонт и лаборатории за измерване, калибриране и изпитване.