Измервателна и организационна техника

P1060059
P1060075
P1060065
P1060061
P1060073
P1060060
P1060079
P1050680
P1050674
P1050685
P1050701
P1050682
P1050695
P1050703
P1050722
P1050723

Обучението е в областта на метрологията и метрологичното осигуряване, основни физико-механични величини и съответните уреди за тяхното измерване, както и методите за измерване и контрол. Изучават се основните уреди и апарати, необходими за работа в един офис като: копирни апарати, принтери, скенери, факс –апарати и др. и тяхната поддръжка и ремонт. За учениците се осигурява практика и възможност за реализация във фирми за поддръжка и ремонт и лаборатории за измерване, калибриране и изпитване.