ИП на НП „Иновации в действие“

На 28.06 2021 г. учители по професионална подготовка от НПГПТО“М. В. Ломоносов“ взеха участие по НП“Иновации в действие“ като посетиха ПГМЕ гр. Пирдоп. Запознаха се техните проекти по програмата. Иновацията, която са реализирали в гимназията е „3D уроци с добавена реалност“. Акцентира се върху съдържанието на уроци и практически занятия, за които няма реална работна среда в училище. Визуализира се работата на различни уреди и апарати, за които учениците могат да добият реална представа, без риск за тяхното здраве и в условия на ОРЕС. Всички специалисти от направление „Машиностроене“ могат да се възползват от платформата на адрес https://edu4-0.com/?lang=en
Ние също бихме използвали внедрения от ПГМЕ гр. Пирдоп проект по НП“Иновации в действие“. Благодарности към екипа на ПГМЕ гр. Пирдоп за радушния прием под ръководството на директора на гимназията инж. Н. Рашева.