Компютърна техника и технологии

2
1
8
6
8
3
5
2
3
1
7

Специалността осигурява високо професионална подготовка в една от най- перспективните технически области, свързани с проектирането, използването и внедряването на компютри. Училището разполага с една от най- добрите бази в България. Съвременни кабинета с ежегодно обновявана компютърна техника, високоскоростен интернет, собствени сървъри, свободен достъп до компютърните зали – това са само част от привилегиите на нашите възпитаници. Те са тези, които дават новите идеи и се грижат за реализирането им. Обучението включва солидна подготовка по компютърни архитектури, програмиране, компютърни мрежи, професионален графичен и WEB дизайн. Училището е регистриран партньор и локална мрежова академия на CISCO Systems.