КОНТАКТИ

 

Tелефони:
02/ 805 69 49 

Официален адрес за кореспонденция:
info-2204402@edu.mon.bg

Зам. директори:  npgpto@abv.bg

Основен корпус (Б1)

 Корпус по практика (Б2)