Лазерна и оптична техника

Лазерната и оптична техника е най- прецизната, бързоразвиваща и перспективна специалност. Тя е емблематична за нашето училище.
Оптичните уреди са неразделна част от нашето ежедневиe. Благодарение на приложението на оптичните закони ние разполагаме с бърз и надежден оптичен интернет, съвременните роботи за дейности от медицина до почистване на дома, нови производства, гледаме цифрова телевизия, съхраняваме данни, изграждаме дейта центрове, наблюдаваме отдалечени планети. Използваме ги в геодезията, строителството, медицината, автомобилостроенето, машиностроенето, филмовата индустрия, оживяваме исторически обекти и още много други приложения. Светът е по-красив, защото го виждаме в цялост.
Освен знанията за оптиката специалността дава познания в електрониката, техническото чертане и механиката. Развива логическото и аналитично мислене и работата в екип.