Материална база

Сграден фонд

Основен корпус /Б1/ София, ул.“Св.Св.Кирил и Методий“

Корпус практика /Б2/  София, ул.“Иван Грозев“ №6

Училищна библиотека

„Един час прекаран в четене, е час, откраднат от Рая.“ Тома Уортън

bbbbbbbb
12822944_959552284122908_1121432908_o
12421992_964960730248730_617829229_o
12675066_959551044123032_393139402_o
12773263_959552817456188_1180313357_o
12476630_959552047456265_1187364448_o