Медицинска техника

Елементи на фината механика 11 клас ЗБУТ 11клас
ЗИП-очна оптика_11,12клас
ЗИП-УП мед. тех._11,12клас
Икономика 10 клас
Материали и заготовки
Медицинска електроника_11клас
Медицинска електроника_12 клас
Медицинска техника_10клас
Медицинска техника_11клас
Медицинска техника_12 клас
Предприемачество 11клас
Приложни програмни продукти 12 клас
Производствена практика_11, 12 клас
Техническа механика
Техническо чертане 9клас
Техническо чертане 10клас
Технология на произодството на медицинска тех._11клас
УП по Стругарство 9клас
УП по Шлосерство 9клас
Учебна практика- ПИ-МТ_11,12клас
Учебна практика-МТ_11,12 клас
Учебна практика-ОИ_10клас