Медицинска техника

P1070893
P1070923
P1070935
P1070900
P1070925
P1070939
P1070942
P1070941
P1070948
P1070950
P1070959
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

Обучението обхваща обслужване, поддържане и ремонт на медицинско уреди и оборудване. Изучават се оптика, лазерна техника, медицинска електроника и др. Специалността е нова за страната и е включена в списъка на професиите през 2009г.