Медицинска техника

P1070893
P1070923
P1070935
P1070900
P1070925
P1070939
P1070942
P1070941
P1070948
P1070950
P1070959

Обучението обхваща обслужване, поддържане и ремонт на медицинско уреди и оборудване. Изучават се оптика, лазерна техника, медицинска електроника и др. Специалността е нова за страната и е включена в списъка на професиите през 2009г.