НОВИНИ

Важни съобщения:

Свободни места за ученици по класове и специалности за учебната 2020 – 2021 г.

ВСИЧКИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ В ЗАЛИ ОТ № 401 ДО № 415 ВКЛ., ЩЕ ВЛИЗАТ В ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ ВХОДА НА УЛ. „ОТЕЦ ПАИСИЙ“.
ВСИЧКИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ В ЗАЛИ ОТ № 201 ДО № 205 ВКЛ. И ОТ № 304 ДО № 309 ВКЛ., ЩЕ ВЛИЗАТ В ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ ВХОДА НА УЛ. „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“.
УСПЕХ!
ВАЖНО!
НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ, КОИТО ЩЕ ПОЛАГАТ
ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ В НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКА И ОПТИКА „М. В. ЛОМОНОСОВ“.
ВСИЧКИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ В ЗАЛИ ОТ № 401 ДО № 415 ВКЛ., ЩЕ ВЛИЗАТ В ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ ВХОДА НА УЛ. „ОТЕЦ ПАИСИЙ“.
ВСИЧКИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ В ЗАЛИ ОТ № 201 ДО № 205 ВКЛ. И ОТ № 304 ДО № 309 ВКЛ., ЩЕ ВЛИЗАТ В ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ ВХОДА НА УЛ. „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“.
УСПЕХ, ЗРЕЛОСТНИЦИ!

Разписание на учебните часове на 1, 3 и 5 юни, 2020

Заповед 978

 

 ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ 
в инициатива под надслов  #ТворецВкъщи
за създаване на художествена творба

           Инициативата е посветена на 23 април – Деня на книгата и авторското право.

 Нейната цел е да се провокират творческите способности на децата и младите хора

 във време на дистанционно обучение и общуване и да се насърчат да споделят своите

 преживявания, нагласи и емоции, породени от социалната изолация.

 Регламент:

1. Право на участие – ученици от І-ви до ХІІ-ти клас;

2. Жанр на художествената творба – есе, разказ, стихотворение и др. по избор на автора;

3. Максимален обем – една художествена творба до 3 страници: формат А4, шрифт и размер Times New Roman 12;

4. Творбите да бъдат изпратени като текстови файл до 15 май 2020г. на e-mail:biblioteki_bg@abv.bg лично 

или чрез родител, учител и училищен библиотекар и да съдържат:

 заглавие и жанр и данни за автора (три имена, населено място, училище, клас и за обратна връзка);

5. Подбор на творбите и публикуване в електронен сборник;

6. При необходимост от допълнителна информация се обръщайте към :

Рени Велкова – училищен библиотекар от НПГПТО ,,М. В. Ломоносов“ (e-mail:rre_reni@abv.bg) и 

Людмила Иванова – училищен библиотекар от ПГД ,,Елисавета Вазова“ (e-mail:lusi9806@abv.bg)

……………………………………………………………………………………..

Информация за платформите използвани в НПГПТО

/Кодовете за достъп може да получите от вашите деца/

До родителите

……………………………………………………………………………………………

На основание чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и във връзка с писмо на РУО – София-град с изх № РУО1-6640/13.03.2020 г. и заповед на министъра на дравеопазването
№ РД01-124/13.03.2020 г.
НАРЕЖДАМ:
1. Учебният процес в периода 16.03.2020-29.03.2020 г. да се провежда дистанционно чрез
използване платформата на електронния дневник Школо съгласно седмичното разписание за
втория учебен срок по следния график на учебните часове:
1. 08,30ч.-09,00ч.
2. 09,10ч.-09,40ч.
3. 09,50ч.-10,20ч.
4. 10,40ч.-11,10ч.
5. 11,20ч.-11,50ч.
6. 12,00ч.-12,30ч.
7. 12,40ч.-13,10ч.
8. 13,20ч.-13,50ч.
9. 14,00ч.-14,30ч.
10. 14,50ч.-15,20ч.
11. 15,30ч.-16,00ч.
12. 16,10ч.-16,40ч.
13. 16,50ч.-17,20ч.
2. Учителите са длъжни в посочените часове съгласно седмичното си разписание да провеждат различни форми на обучение: презентации, интерактивни уроци, видеоуроци, да
отговарят на въпроси, зададени от учениците, да провеждат упражнителни тестове и т.н. в зависимост от спецификата на дадения учебен предмет, взетия материали др. в платформата
Школо.
3. Продължителността на работата на всеки учител в платформата ще се контролира и отчита от администратора.
4. Учителите могат да ползват и други електронни ресурси за подпомагане на обучението по съответния учебен предмет.
5. Класните ръководители следва да уведомят родителите на учениците за провеждането на дистанционното обучение да контролират децата си и ги мотивират да поддържат обучителната си активност.
Неизпълнението на задълженията на учителите ще води до административни санкции.
Сроковете за изпълнение на настоящата заповед могат да се променят след указания на Министерството на образованието и науката и Министерство на здравеопазването.
инж. М. Павлова
ДИРЕКТОР:
Т. Цакова
ДИРЕКТОР:
(съгл. заповед № 539/ 03.02.2020 г.
на директора на НПГПТО)

……………………………………………………………………………………..
ВАЖНО!!!
МОН
ОТЛАГАТ СЕ ОРГАНИЗИРАНИ СЪБИТИЯ И УЧИЛИЩНИ
ПЪТУВАНИЯ
08.03.2020 г.
От днес, включително, и след края на грипната ваканция, като превантивна мярка срещу разпространението на грип, остри респираторни заболявания и възможни случаи на COVID-19, се преустановяват училищните събития, пътувания, екскурзии и посещения на обекти, извън учебните заведения на територията на цялата страна. Отлагат се и планираните състезания олимпиади, няма да се осъществяват квалификации и обучения на преподавателите до разрешение за провеждане на масови мероприятия от Националния оперативен щаб.
Със заповед на министъра на здравеопазването училищата в областите Габрово и Плевен, където са регистрирани случаи на заразени с COVID-19, ще преустановят учебния процес до получаване на разрешение от здравните власти. В двете области ще бъдат затворени яслите, детските градини, както
и висшите училища.
До 15 март 2020 г. продължава ваканцията за учениците от цялата страна. В случай на допълнително обявяване на неучебни дни, училищата трябва да разработят свои планове за преструктуриране на учебния материал и да осигурят възможност за дистанционно обучение при необходимост.

ЗАПОВЕД
№ 382/ 24.01.2020 г.

На основание: чл. 258, ал.1, чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка с обявена от Столичната регионална здравна инспекция грипна епидемия в област София-град, заповед на министъра на образованието и науката № РД09-155/ 24.01.2020 г. и писмо с изх. № РУО1-1996/ 24.01.2020 г.на началника на РУО – София-град

 ОПРЕДЕЛЯМ:

Дните от 27.01.2020 г. до 04.02.2020 г. за неучебни за учениците от НПГПТО „М. В. Ломоносов“.

Запазва се графикът за провеждане на състезания и олимпиади и на изпит по Теория на професията/ специалността за ХІж и ХІз клас и на изпити на ученици за определяне на срочна оценка, като се променя часът – начален час за всички изпити: 9,00 ч.

Променя се графикът за провеждане на олимпиадата по Техническо чертане – вместо на 05.02.2020 г., същата ще се проведе на 04.02.2020 г. от 9,00 часа.

Запазва се графикът на междусрочната ваканция.

На 27.01.2020 г. (понеделник) работните места на учителите са в Б1.

Всички учители следва да приключат първия учебен срок и внесат оценките в електронния дневник в срок до 16,00 часа на 30.01.2020 г.

В същия срок следва класните ръководители да оформят отсъствията на учениците за месеца и срока.

ДИРЕКТОР: инж. М. Павлова

…………………………………………………………………………………………….

На 28.10 и 04.11 в НПГПТО „М. В. Ломоносов“ ще се провеждат редовни учебни занятия, тъй като в училището няма изборни помещения.

ПИСМО от МОН

 

НПГПТО „М. В. Ломоносов“ обявява процедура за подбор за заемане на длъжността „Образователен медиатор“ за работа по проект „Подкрепа за успех“ на 4 часа.   Изискванията за заемане на длъжността са съгласно длъжностна характеристикаразработена за целите на проекта. Документи за кандидатстване (автобиография и копие от диплома за завършено образование) се приемат в канцеларията на НПГПТО или на електронната поща до 16.00 часа на 27.09.2019 г.

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

24.09.2019 г., 18:30 – 9 и 11 клас /с изключение на 11д/
25.09.2019 г., 18:30 – 10 и 12 клас
Родителската среща за 11д клас ще се проведе на 26.09.2019 г. от 18,30 часа.
Родителите на всички ученици от 11ж и 11з клас, чиито деца ще подадат заявления за участие в програма „Еразъм“ за провеждане на учебната практика в Лисабон ще бъдат запознати с условията на програмата.
В НПГПТО има едно свободно място за VIII клас в специалността „Измервателна и организационна техника“, считано от 24.09.2019 г. Заявления се подават до 16:00 часа на 24.09.2019 г. Класирането и обявяването на резултата ще бъде до 17:00 часа на 24.09.2019 г. Записването – до 12:00 часа на 25.09.2019 г. 

На 12.09.2019 г. ще се проведе родителска среща за VIII клас от 18,30 часа.

На обявените свободни места за VIII клас за учебната 2019/2020 г. са класирани следните кандидати:

 1. Специалност Компютърна техника и технологии:
Вх. N     3304/04.09.2019г.     Бал:  326,50

2. Специалност Кинотехника, аудио и видео системи:
Вх. N   3312/04.09.2019 г.        Бал:  252,00

Към 03.09.2019 г. има свободни места за ученици в VІІІ клас, както следва:
1. специалност „Кинотехника, аудио- и видеосистеми“ – 1 бр.;
2. специалност „Компютърна техника и технологии“ – 1 бр.
Заявления се приемат в канцеларията на гимназията до 09.09.2019 г., включително.
Класиране на кандидатите – на 10.09.2019 г.

КЛАСИРАН ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “ КИНОТЕХНИКА, АУДИО И ВИДЕОСИСТЕМИ“ СЛЕД ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

KLASIRANI_4kl s rez.2019-20 – nov

След трето класиране има 1 незаето (свободно) място в специалност „Кинотехника, аудио и видеосисистеми“.

Работното време на приемната комисия ще бъде от 9.00 до 17.00ч. до 06.08.2019 г.

Класирането ще се извърши на 07.08.2019г., а записването от 08.08.2019г. до 09.08.2019г.

Учебници-2019-2020

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕЛНИТЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „ ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“  

                     ГРАФИК
за раздаване на дипломите на XII клас на 21.06.2019 г. в киносалона на сграда Б2

XIIa и XIIб  от 8,30 до 9,30 ч.

XIIд и XIIе  от 9,45 до 10,45 ч.

XIIж и XIIз  от 11,00 до 12,00 ч.

XIIв и XIIг  от 12,15  до 13,15 ч.

Заповед ДЗИ и График 2018-2019

Заповед 1100-ДЗИ – Преглед писмени работи

Поради провеждане на национално външно оценяване (НВО) в VII клас  17.06.2019 г. и 19.06.2019 г. ще бъдат неучебни дни.

 Поради провеждане на държавни изпити за придобиване на втора и трета степен на  професионална квалификация по теория на професията и специалността  06.06.2019 г. ще бъде НЕУЧЕБЕН ден.

СГРАДА Б-2

Новата седмична програма в сила от 27.05.2019 г. е качена в меню „Обучение“

27.05.2019 г. е неучебен ден съгласно Заповед на министъра на образованието и науката № РД09-1180/ 25.04.2019 г.

От28.05.2019 г. всички класове ще учат само ПЪРВА смяна с начален час 8.00 ч. и продължителност на учебния час 45 мин.

УТОЧНЕНИЕ!!!

На 28.05.2019 г. в сграда Б1 учебните занятия ще се провеждат от 13.00 ч. поради ДЗИ.

Родителска среща от 18:30 часа:
– на 08.05.2019 г. – 9-ти и 11-ти клас
– на 09.05.2019 г. – 8-ми, 10-ти и 12-ти клас

СЪОБЩЕНИЕ
До родителите на учениците от Х и ХІ клас                 Уважаеми родители,

            Уведомяваме Ви , че на основание чл.29 от  Наредба №3/17.05.2004г.за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити родители на ученици от Х и ХІ клас имат право да присъстват като наблюдатели на предстоящите през месец май 2019 г. държавни зрелостни изпити.
При желание от ваша страна да присъствате на ДЗИ 2019 г. в срок до 14.04.2019 г. трябва да попълните декларация за липса на обстоятелства по чл. 29, ал.4 в канцеларията на гимназията.
Уведомяваме ви , че когато родителите на учениците в паралелките от Х и ХІ клас определят повече от трима представители, педагогическия съвет избира от тях до трима представители на случаен принцип.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

НПГПТО „М. В. ЛОМОНОСОВ“ Е ВКЛЮЧЕНА В ГРАФИКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИЛОТНО ИНСПЕКТИРАНЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ ЕКИП, ОПРЕДЕЛЕН СЪС ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО, В ПЕРИОДА ОТ 11 ФЕВРУАРИ ДО 13 ФЕВРУАРИ 2019 Г.

ЦЕЛТА НА ПИЛОТНОТО ИНСПЕКТИРАНЕ Е ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЦЯЛОСТНИЯ ПРОЦЕС НА ИНСПЕКТИРАНЕ В РЕАЛНА СРЕДА.

ЕКИПЪТ НА УЧИЛИЩЕТО НИ Е АКТИВЕН УЧАСТНИК В ИНСПЕКЦИЯТА, КАТО ПРЕДОСТАВЯ УСЛОВИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОБЕКТИВНА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДОСТАВЯНОТО ОБРАЗОВАНИЕ.

НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СИ ПОЩИ ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ВЪПРОСНИК, КОЙТО СЛЕДВА ДА ПОПЪЛНИТЕ.

РАЗЧИТАМЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ВИ!

ВАЖНО!

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

СЪС ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДНИТЕ

ОТ 28.01.2019 г. (понеделник) ДО 04.02.2019 г. (понеделник) СА ОБЯВЕНИ ЗА НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ.

ЗАПАЗВА СЕ ГРАФИКЪТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ И ОЛИМПИАДИ.

ЗАПАЗВА СЕ ГРАФИКЪТ НА МЕЖДУСРОЧНАТА ВАКАНЦИЯ.

УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ СЕ ВЪЗОБНОВЯВАТ НА 06.02.2018 г. (СРЯДА) С ПРОГРАМА ЗА ПОНЕДЕЛНИК, СЪГЛАСНО СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК.

СЕДМИЧНОТО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК ЩЕ БЪДЕ ОПОВЕСТЕН НА САЙТА.

ВАЖНО!

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

ПО ДАННИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОФИЯ НА 20 И 21 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. СЕ ОЧАКВАТ КРИТИЧНИ СТОЙНОСТИ НА ЕМИСИИТЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА ВЪВ ВЪЗДУХА НАД ДОПУСТИМИТЕ НОРМИ.

ПО ВАША ПРЕЦЕНКА  СТРАДАЩИТЕ ОТ ДОКАЗАНИ ХРОНИЧНИ БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (ВПИСАНИ В ЛИЧНАТА АМБУЛАТОРНА КАРТА НА УЧЕНИКА)  МОЖЕ ДА ОТСЪСТВАТ ОТ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ПО УВАЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.62, АЛ.1, Т.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ.

РОДИТЕЛЯТ СЛЕДВА ДА УВЕДОМИ ПО ПОДХОДЯЩ НАЧИН КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ЗА ОТСЪСТВИЕТО НА ДЕТЕТО СИ.

СЪОБЩЕНИЕ

На 21.12.2018 г. учебните часове ще бъдат с продължителност 20 мин., както следва:

І-ва смяна:ІІ смяна

  1. 7,30 – 7,50 ч.       7/0. 10,05 – 10,25 ч.
  2. 7,55 – 8,15 ч.      1. 10,30 – 10,50 ч.
  3. 8,20 – 8,40 ч.      2. 10,55 – 11,15 ч.
  4. 8,50 – 9,10 ч.      3. 11,20 – 11,40 ч.
  5. 9,15 – 9,35 ч.      4. 11,50 – 12,10 ч.
  6. 9,40 – 10,00 ч.    5. 12,15 – 12,35 ч.
  7. 10,05 – 10,25 ч    6. 12,40 – 13,00 ч.

СЪОБЩЕНИЕ

                                         
На 8.12 и 9.12.2018 г. в НПГПТО ще се проведе обучение на педагогически персонал по обучителна програма на РААБЕ България по Тематично направление 1.Иновативни методи в преподаването по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.
Темата на обучението е: „Формиращото оценяване в процеса на училищното обучение. Форми, методи, инструментариум“.
РОДИТЕЛСКА СРЕЩА
На 04.12.2018 г. от 18:30 часа ще се проведе родителска среща за учениците от 8, 10 и 12 клас.
На 05.12.2018 г. от 18:30 часа ще се проведе родителска среща за учениците от 9 и 11 клас.

Заповед

За всички бивши възпитаници – випуск 2017-2018, випуск 2016-2017 и випуск 2015-2016

Industry_Scout_Lufthansa_Project_online_presentation

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

ІХ, ХІ клас – 26 септември 2018 г.
Х, ХІІ клас – 27 септември 2018 г.
НАЧАЛЕН ЧАС – 18,30 ч.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪС СВОЯ ЗАПОВЕД МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Е ОПРЕДЕЛИЛ ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИ С ЕДНА ИЛИ ДВЕ СЛАБИ ОЦЕНКИ.
ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛЕН ИЗПИТ ЖЕЛАЕЩИТЕ ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЕ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА ГИМНАЗИЯТА В СРОК ДО 25 СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА.
ПОПРАВИТЕЛНАТА СЕСИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ПЕРИОДА ОТ 01 ДО 05 ОКТОМВРИ ПО ГРАФИК.

ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ
във връзка с официалното откриване на новата учебна година на 17.09.2018 г.

Всички ученици от VIII и IX клас в 9.00 часа да бъдат в класните стаи за провеждане на часа на класа, съгласно определените списъци, поставени на входа на училището.

Всички ученици от VIII, IX, X, XI и XII клас в 9.45 часа да заемат определените им места в двора на училището за официалното откриване на учебната година.

След официалното откриване на учебната година,  учениците от X, XI и XII клас ще проведат час на класа в стаи, определени от списъци, поставени на входа на училището.

 

Учебници 2018-2019

 

ГРАФИК
за попълване на незаетите места след трети етап на класиране, съгласно заповед №880/16.04.2018 г. на Директора на НПГПТО „М. В. Ломоносов”

1.Обявяване на броя на незаетите места след трети етап на класиране:

до 02.08.2018 г.

2.Подаване на документи за попълване на незаетите места:

от 03.08.2018 г. до 06.08.2018 г.
от 9.00 до 17.00 часа

3.Класиране:

на 07.08.2018 г. до 17 часа

3.1. Балообразуване:
НВО – БЕЛ/ в точки/ ……….. х 2
НВО – Математека/ в точки/ ……….. х 2
Математика /от удостоверението, трансформирана в точки/
БЕЛ /от удостоверението, трансформирана в точки /
3.2. При равен бал се сравняват точките от НВО по математика.
3.3. При равен брой точки от 3.2. се сравняват оценките по математика от свидетелството.
4.Записване:

на 08.08.2018 г. и 09.08.2018 г.
от 9.00 до 17.00 часа

Връчване на дипломи на випуск 2018 г.
Връчването на дипломите за средно образование и свидетелствата за професионална квалификация ще се проведе на 22.06.2018 г. в База 2 по график, както следва:
12ж и з класове, „Компютърна техника и технологии“ – 08:00 часа
12б клас, „Измервателна и организационна техника“ – 09:00 часа
12д и е класове, „Лазерна и оптична техника“ – 09:30 часа
12в и г класове, „Кинотехника, аудио- и видеосистеми“ – 10:30 часа
12а клас, „Медицинска техника“ – 11:30 часа
Моля, графикът да се спазва!
Достъп до сканираните и оценени изпитни работи от ДЗИ!
Достъпът до сканираните и оценени изпитни работи от ДЗИ по дни и часове е както следва:

ВАЖНО ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ!
ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ

ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ В НПГПТО „М. В. ЛОМОНОСОВ“

На 22.05.2018 г. в НПГПТО „М. В. Ломоносов“ ще се проведе Ден на отворените врати в сградите на гимназията както следва:
на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 148 (База 1) от 09:00 до 10:00 часа
на ул. „Иван Грозев“ № 6 (База 2) от 10:00 до 12:00.

Каним бъдещите осмокласници и техните родители да се запознаят с условията в нашето училище!

 

Тържествено изпращане на випуск 2017-2018 г.
Тържественото изпращане на випуск 2017-2018 г. ще се състои от 11:15 часа на 15.05.2018 г. в двора на гимназията.

Всички ученици от 8 до 11 клас трябва да бъдат в двора на училището в 11:00 часа, като 8 и 10 клас учат първа смяна по график, а 9 и 11 клас учат по график след приключване на тържественото изпращане.

 

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

На 17.04.2018 г. (вторник) от 18:30 часа ще се проведе родителска среща за учениците от 9 и 11 класове.

На 18.04.2018 г. (сряда) от 18:30 часа ще се проведе родителска среща за учениците от 8, 10 и 12 класове

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

Съгласно Заповед № 591/ 31.01.2018 г. на директора на НПГПТО „М. В. Ломоносов“, пропускателният режим ще се осъществява, както следва:

 1. Допускането на ученици, курсисти и външни лица в сградата на НПГПТО „М. В. Ломоносов“ – ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 148, да става само:

1.1. за ученици и курсисти в дневна форма на обучение – чрез чекиране с магнитна карта;

1.2. за курсисти в задочна форма на обучение – по изготвен списък, след представяне на лична карта;

1.3. за външни лица – чрез представяне на лична карта.

2. Външни посетители се допускат само при представен документ за самоличност, като портиерът/ охраната отразява в специален дневник информация за име, час на влизане, при кого отива лицето и час на напускане на сградата на гимназията.

3. Учениците, загубили магнитните си карти се допускат в сградата срещу ученическа книжка или лична ученическа карта, които се предоставят на главния дежурен учител или на охраната.

4. Ученическата книжка или личната ученическа карта се предават в канцеларията на училището, а ученикът ги получава оттам в края на учебния ден.

5. Класният ръководител отразява в дневника на паралелката и в ученическа книжка забележка на учениците, допуснати в нарушение на пропускателния режим.

6. При непредставяне на изискуемите документи учениците, курсистите и външните лица не се допускат в сградата на училището.

 Заповедта влиза в сила от 12.02.2018 г. (понеделник).

ГРИПНА ВАКАНЦИЯ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

СЪС ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДНИТЕ

ОТ 29.01.2018 Г. (понеделник) ДО 02.02.2018 Г. (петък) СА ОБЯВЕНИ ЗА НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ.

ЗАПАЗВА СЕ ГРАФИКЪТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ И ОЛИМПИАДИ.

ЗАПАЗВА СЕ ГРАФИКЪТ НА МЕЖДУСРОЧНАТА ВАКАНЦИЯ.

УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ СЕ ВЪЗОБНОВЯВАТ НА 07.02.2018 Г. С ПРОГРАМА ЗА ПОНЕДЕЛНИК, СЪГЛАСНО СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК.

СЕДМИЧНОТО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК ЩЕ БЪДЕ ОПОВЕСТЕН НА САЙТА.

 

ХХХIV НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

въз основа на заповед  РД 09-5411/12.10.2017 година на Министъра на образованието и науката и

заповед 296/04.12.2017 година на директора на НПГПТО “М.В. Ломоносов“

УВАЖАЕМИ УЧАЩИ,

 ОБЩИНСКИЯТ / УЧИЛИЩЕН/ КРЪГ ПО ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.02.2018 год. (събота)

в БАЗА 1 с начален час – 9.00 . Всички участници да са на работните си места в 8.30 часа.

МОЛЯ, ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ЗАЯВЯТ СВОЕТО УЧАСТИЕ ОТ 07.02.2018 Г. ДО  13.02.2018 год.  включително  в кабинет 219 – БАЗА 2, инж. Ст.Спасова.Заявяването на участието предварително е необходимо   за подготовка на  материали и пособия за участниците.

Дата Ден по учебна програма Час
07.02.2018 година Понеделник 11.30 – 18. 00 часа
08.02.2018 година Понеделник 11.30 – 16.00 часа
09.02.2018 година Петък 7.30 – 12.00 часа
12.02.2018 година Понеделник 11.30- 16.00 часа
13.02.2018 година Вторник 13.00- 18.00 часа

Откриване на учебната 2017-2018 г.

Уважаеми ученици и родители!

Тържественото откриване на учебната 2017-2018 г. ще се състои на 15.09.2017 г. от 10:00 часа в двора на училището.

Учениците от 8 и  9 клас да се явят в 09:00 часа в класните стаи за провеждане на Час на класа.
Учениците от 10, 11 и 12 клас – 09:45 часа в двора на училището, Часът на класа за 10, 11 и 12 клас ще се проведе след официалното откриване.

Желателно е всички ученици да носят попълнени ученически книжки и лични ученически карти, издадени през 2017 г.

Организацията на учебните срокове е както следва:
I срок, I смяна – 8, 9 и 11 клас
I срок, II смяна 10 и 12 клас.

Очакваме ви за една успешна и ползотворна учебна година!

Учебници за VІІІ клас

Български език, изд. БГ учебник
Литература, БГ учебник“
Христоматия по литература, изд. БГ учебник
Математика, изд. Булвест 2000
Информационни технологии, ИК „Домино“
Физика и астрономия, изд. САНПРО
Химия и ООС, изд. Анубис, С.Цаковски, П.Василева, А.Генджова, Б.Толев, Г.Шуманова
Биология и ЗО, изд. Анубис, М.Шишиньова, Л. Спасов, П. Йотовски, И. Враджалиева, О. Русинова, Л. Банчева
История и цивилизация, изд. Булвест 2000, А.Пантев и колектив
География и икономика, изд. Анубис, А. Попов и Е. Илиева
Философия, изд. Просвета, Евелина Варджийска, Силвия Цветанска, Ясен Захариев

Забележка: учебниците по първи чужд език – английски или немски се закупуват организирано от училището.