ОБУЧЕНИЕ

Учебници – 2019/2020

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

График – консултации – II-ри срок 2019/2020

График – класни работи – II-ри срок 2019/2020

График-2-ри ЧК – 2019/2020

 

График за провеждане на изпити за определяне на срочна оценка на ученици, обучавани в дневна форма, чиито отсъствия от учебни занятия не позволяват формиране на срочна оценка, изпитна сесия, м. май, учебна 2019-2020 г. както следва:

 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

График СФО

ПРИЕМ СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Изпитна сесия – I задочен курс

Изпитна сесия II задочен курс