ОБУЧЕНИЕ

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

График консултации – II срок
Втори час на класа

УЧЕБНИЦИ 2018/2019

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА-  II срок

I смяна
8 клас
10 клас

12 клас

II смяна
9 клас

11 клас

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК – СФО

ПРИЕМ СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Изпитна сесия I задочен курс

 Изпитна сесия II задочен курс