ОБУЧЕНИЕ

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

График приемно време и консултации – I срок
График втори час на класа – I срок


УЧЕБНИЦИ 2018/2019

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА

I смяна
8 клас
9 клас
11 клас

 

II смяна
10 клас
12 клас

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

График- СФО

 

ПРИЕМ СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Изпитна сесия 1-ви задочен курс

Изпитна сесия 2-ри задочен курс