ОБУЧЕНИЕ

Учебници-2019-2020

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Седмично разписание I срок

ГРАФИК ЗА КОНCУЛТАЦИИ – I срок

ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА

График за провеждане на изпити за определяне на срочна оценка на ученици, обучавани в дневна форма, чиито отсъствия от учебни занятия не позволяват формиране на срочна оценка, изпитна сесия, м. май, учебна 2019-2020 г. както следва:

 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

График СФО 01-2020

ПРИЕМ СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Изпитна сесия – I задочен курс

Изпитна сесия II задочен курс