ОБУЧЕНИЕ

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ВАЖНО!
ПРАВИЛА за организация на обучение по време на COVID-19 през учебната 2020-2021

Програма I срок 2020-2021

Заявление промяна на оценка

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
ОБРЪЩАМЕ ВИ ВНИМАНИЕ:

  1. ЧАСОВЕТЕ ПРИ Г-ЖА ВЕРА СТОЙЧЕВА – УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА, В ПЕРИОДА ОТ 13 ДО 16 АПРИЛ 2020 Г. СА ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ.
  2. ЧАСОВЕТЕ ПРИ МАРИЯНА НИКОЛОВА – УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, В ПЕРИОДА ОТ 14 ДО 16 АПРИЛ 2020 Г. ПОРАДИ ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЯМА ДА СЕ ПРОВЕЖДАТ.

Часове с психолози и занимания на клубове за периода 13-15 април

12a   12б   12в   12г   12д   12е   12ж   12з

Учебници – 2019/2020

График – консултации – II-ри срок 2019/2020

График – класни работи – II-ри срок 2019/2020

График-2-ри ЧК – 2019/2020

 

График за провеждане на изпити за определяне на срочна оценка на ученици, обучавани в дневна форма, чиито отсъствия от учебни занятия не позволяват формиране на срочна оценка, изпитна сесия, м. май, учебна 2019-2020 г. както следва:

 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

График изпити СФО

ПРИЕМ СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Изпитна сесия – I задочен курс

Изпитна сесия II задочен курс