Очна оптика

Обучението обхваща теоретична подготовка в областта на очната, физиологичната и геометричната оптика и технологии. Формират се умения за избиране, изработване, монтиране и измерване на корекционни и предпазни средства за очите /очила и контактни лещи/; за прецизна работа с оптични измервателни уреди /диоптромери, пупилометри и др/, с машини и специализирани инструменти за обработка на различни материали /стъкло, пластмаса, кристали/.