ПРИЕМ

Прием в гимназията – учебна 2020 / 2021 г.

След завършен 7-ми клас:

 • Медицинска техника – 1 паралелка с немски език – разширено изучаван и английски език
 • Измервателна и организационна техника – 1 паралелка с английски език – разширено изучаван и немски език
 • Кинотехника, аудио и видеосистеми – 2 паралелки с английски език – разширено изучаван и немски език
 • Очна оптика – 1 паралелка с английски език – разширено изучаван и немски език
 • Лазерна и оптична техника – 1 паралелка с английски език – разширено изучаван и немски език
 • Компютърна техника и технологии – 1 паралелка с английски език – разширено изучаван и немски език

Балообразуващи предмети: тест по математика /100 точки/ х 2 + тест по БЕЛ /100 точки/ х 2 + оценките по математика /50т./ и БЕЛ /50т./ от свидетелството за основно образование след завършен 7 клас /максимален бал 500 точки/.

Срокове за провеждане на изпити след 7 клас, подаване на документи и класиране

Наредба № 10 за организиране на дейностите в училищното образование

Необходими документи за записване 

Училищната комисия по приема на ученици в НПГПТО „М. В. Ломоносов“ – VІІ клас ще работи всеки делничен ден от 13.07.2020 до 30.07.2020 година от 08.00 часа до 18.00 часа.
Телефон за информация по приемната кампания
02 8056949

Прием след завършено средно образование – учебна 2020/2021 г.

 • Очна оптика – дневна форма на обучение /1 година/
 • Очна оптика – задочна форма на обучение /2 години/
 • Срок за подаване на документи за учебната 2020/2021 г. – от 03.08 до 04.09.2020 г.
 • Класиране на кандидатите – 10.09.2020 г.
 • Записване – 11 и 14.09.2020 г.
 • Необходими документи: Диплома за средно образование, медицинско свидетелство /с цветоусещане/ и заявление по образец.

  Документите се подават в канцеларията на училището или сканирани на електронната поща на гимназията.

  Оригиналите се представят при записването.

  Заявление

  Учебната година за първи дневен и първи задочен курс започва на 15.09.2020 г, за втори задочен на 05.10.2020 г.

  След успешно завършване на обучението и полагане на държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, обучаемите придобиват трета степен на квалификация по професията „Техник по очна оптика“, специалност „Очна оптика“.