ПРИЕМ

Прием в гимназията – учебна 2019 / 2020 г.

След завършен 7-ми клас:

 • Очна оптика – 1 паралелка с разширено изучаване на английски език
 • Медицинска техника – 1 паралелка с разширено изучаване на немски език
 • Компютърна техника и технологии – 1 паралелкa с разширено изучаване на английски език
 • Кинотехника, аудио и видеосистеми – 2 паралелки с разширено изучаване на английски език
 • Измервателна и организационна техника – 1 паралелка с разширено изучаване на английски език
 • Лазерна и оптична техника – 1 паралелка с разширено изучаване на английски език
 • Балообразуващи предмети: тест по математика /100 точки/ х 2 + тест по БЕЛ /100 точки/ х 2 + оценките по математика /50т./ и БЕЛ /50т./ от свидетелството за основно образование след завършен 7 клас /максимален бал 500 точки/.

Срокове за провеждане на изпити след 7 клас, подаване на документи и класиране

Наредба N10 от 01.09.2016 г. за организиране на дейностите в училищното образование

Необходими документи за записване

Училищната комисия по приема на ученици в НПГПТО „М. В. Ломоносов“ – VІІ клас ще работи всеки делничен ден от 10.07.2019 до 31.07.2019 година от 08.00 часа до 18.00 часа.
Телефон за информация по приемната кампания
02 8056949

Прием след завършено средно образование – учебна 2019/2020 г.

 • Очна оптика – дневна форма на обучение /1 година/
 • Очна оптика – задочна форма на обучение /2 години/
 • Срок за подаване на документи за учебната 2019/2020 г. – от 01.08 до 05.09.2019 г.
 • Класиране на кандидатите – 10.09.2019 г.
 • Записване – 11 и 12.09.2019 г.
 • Необходими документи: Диплома за средно образование, медицинско свидетелство /с цветоусещане/ и заявление по образец.

  Документите се подават в канцеларията на училището или сканирани на електронната поща на гимназията.

  Оригиналите се представят при записването.

  Заявлението може да бъде изтеглено от тук

  Учебната година за първи дневен курс започва на 16.09.2019 г, за първи задочен – на 16.09.2019 г. и за втори задочен на 07.10.2019 г.

  След успешно завършване на обучението и полагане на държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, обучаемите придобиват трета степен на квалификация по професията „Техник по очна оптика“, специалност „Очна оптика“.