ПРОГРАМИРАНЕ НА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

Придобилият трета степен на професионална квалификация в специалност „Програмиране на изкуствен интелект“ работи с „интелигентни“ роботизирани устройства, както и с всички устройства от конфигурацията на компютърната система (КС) и периферните устройства (ПУ), като познава принципното устройство и действие на компютърните системи и на основни видове ПУ.