Проект Еразъм, 2023-2024 /акредитация/

 

НПГПТО „М. В. Ломоносов“ и ЦРЧР подписаха договор за  мобилност по проект Еразъм +   2023-1-BG01-KA121-VET-000115890 в гр. Барселона, Испания.

НПГПТО получи финансиране по горепосочения договор.

В предстоящия проект ще вземат участие ученици и учители от специалностите „Компютърна техника и технологии“, „Кинотехника, аудио – и видеосистеми“ и „Очна оптика“.

До края на месец септември, 2023 екип на гимназията ще пътува в гр. Барселона на предварително посещение – за подписване на договори и уточняване на детайлите при пребиването на групите в Испания.

Очаквайте повече подробности.

НПГПТО „М. В. Ломоносов“ получи финансиране по проект „Еразъм +“ акредитационен код 2022-BG01 KA120 VET 000103539,  в сферата на Професионалното образование и обучение.

Проектът ще включва мобилност на ученици и учители от гимназията в чужди европейски държави с цел обучение и обмяна на опит. 

Допълнителна информация ще получите след подписване на договор между училището и ЦРЧР.