Образование за утрешния ден

От 3.12.2020 г. в НПГПТО започнаха дейности по проект МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“.

Сформирани са две групи –  „Приложни програми по техническо чертане“ с ръководител инж. Мария Бойчева и „Млад мрежар“  с ръководител инж. Румяна Славчева.

На 7.06.2021 г. беше проведена онлайн представителна изява на клуб „Млад мрежар“. 

Присъстваха Директорът на гимназията  инж. Таня Михайлова, Зам. директорът по учебна дейност  инж. Анета Цветкова, колеги и ученици.

На 7.07.2021 г. ще се състои представителна изява на клуб „Приложни програми по техническо чертане“.

На 12.06.2020 г. се състоя заключителна среща на клуб „Приложна програма по техническо чертане“ с ръководител инж. Мариана Тевекелийска. Срещата бе проведена онлайн в платформата MS Teams. Присъстваха инж. Мая Павлова, директор на НПГПТО, инж. Анета Цветкова, ЗДУД, колеги.

На 12.12.2019 г. стартира изпълнение на  дейностите по проект МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“. Сформирана е една група „Приложна програма по техническо чертане“ с ръководител инж. Мариана Тевекелийска.