Критерии за оценяване

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Биология Български език и литература
География Информатика и ИТ
История на изкуството и културология
История Математика
Физическо възпитание и
спорт

Философия Химия Чужд език

Компютърна техника и технологии

Аналогова схемотехника 10кл. Въведение в РС Градивни елементи Дънни платки за РС_11 клас Електротехника 9клас Запомнящи устройства_12клас ЗБУТ 10 клас Икономика 10 клас Компютърни мрежи_11 клас Периферни устройства_11 клас ПЕС_11клас Предприемачество 11клас Приложен мрежови софтуер_12 клас Приложен софтуер 11клас Приложни програмни продукти 10клас Програмиране на WEB–дизайн _12клас Програмиране Процесори и памети за РС_11клас Техническо чертане и документиране У П по цифрова схемотехника_10 клас УП по Аналогова схемотехника 10клас УП по Асемблиране на PC_12 клас УП по Диагностика и ремонт_12клас УП по ЕГЕ_9клас УП по Запомнящи устройства_12 клас УП по КМ_11клас УП по КМ_ЗИПП_11, 12 клас УП по КомплекснаПрактика_12клас УП по Периферни устройства_12 клас УП по ПроизводственаПрактика_11, 12 клас УП по Процесори, памети и дънни платки за РС_11 клас УП по СА_ЗИПП_11, 12 клас Цифрови схемотехника 10клас

Кинотехника, аудио и видео системи

Аналогова схемотехника-10клас Видеотехника-12клас Градивни елементи-9клас Електроакустика, звукозапис и озвучителни системи-11клас Електроакустика, звукозапис и озвучителни системи-12клас Електротехника_9клас Електротехника-10клас ЗБУТ 11клас ЗИПП УП по Видеозаснемане и монтаж 11,12 клас Икономика 10 клас Кинотехника-11клас Метална практика_9клас Предприемачество 11клас Проектиране на кино- и видеотехника-12клас Производствена практика 11, 12 клас Телевизионна техника-12клас Техническа механика с елементи на фината механика Техническо чертане и документиране 10 клас Техническо чертане и документиране 11 клас УП Електромонтажна_9клас УП Лабораторна по електрически измервания_10лас УП по Аудиотехника и озвучителни системи 11,12клас УП по Кино-, видео- и телевизионна техника_11, 12 клас УП по Схемотехника_10клас УП по ФотографияЗИПП 11, 12клас Цифрова схемотехника-10клас

Измервателна и организационна техника

Елементи на фината механика 11 клас ЗБУТ 11клас ЗИП-мехатрони системи_11,12клас ЗИП-технически изм_11,12клас Измервателна техника_10клас Измервателна техника_11клас Измервателна техника_12 клас Икономика 10 клас Материали и заготовки Организационна техника_ 12 клас Организационна техника_11клас Предприемачество 11клас Приложни програмни продукти 12 клас Проектиране на прецизни уреди Производствена практика_11, 12 клас Техническа механика Техническо чертане 9клас Техническо чертане 10клас Технология на прецизното произодството_11клас УП по Стругарство 9клас УП по Шлосерство 9клас Учебна практика- ПИ-ИОТ_11, 12 клас Учебна практика-ИОТ_11, 12клас Учебна практика-ОИ_10клас

Лазерна и оптична техника

Елементи на фината механика 11 клас ЗБУТ 11клас ЗИП-УП очна оптика_11,12клас ЗИП-УП фотография_11,12клас Икономика 10 клас Лазерна техника_11клас Лазерна техника_12клас Материали и заготовки Оптика и оптична техника_10клас Оптика и оптична техника_11клас Оптика и оптична техника_12клас Предприемачество 11клас Приложни програмни продукти 12 клас Проектиране на оптични и лазерни системи Производствена практика_11, 12 клас Техническа механика Техническо чертане 9клас Техническо чертане 10клас Технология на оптичното производство_11клас УП по ЛОТ_12клас УП по ОТ_11, 12 клас УП по ПИ_11, 12клас УП по Стругарство 9клас УП по Шлосерство 9клас Учебна практика-ОИ_10клас

Медицинска техника

Елементи на фината механика 11 клас ЗБУТ 11клас ЗИП-очна оптика_11,12клас ЗИП-УП мед. тех._11,12клас Икономика 10 клас Материали и заготовки Медицинска електроника_11клас Медицинска електроника_12 клас Медицинска техника_10клас Медицинска техника_11клас Медицинска техника_12 клас Предприемачество 11клас Приложни програмни продукти 12 клас Производствена практика_11, 12 клас Техническа механика Техническо чертане 9клас Техническо чертане 10клас Технология на произодството на медицинска тех._11клас УП по Стругарство 9клас УП по Шлосерство 9клас Учебна практика- ПИ-МТ_11,12клас Учебна практика-МТ_11,12 клас Учебна практика-ОИ_10клас

Очна оптика

Електротехника_9клас ЗБУТ 9клас Материали и заготовки Техническо чертане 9клас УП по Шлосерство 9клас