Родителски срещи

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА 8 КЛАС 2023/2024
Уважаеми родители,
Родителската среща за новоприетите ученици в 8 клас ще се проведе на 12.09.2023 г. от 18.00 часа в сградата на ул. „Св. св. Кирил и Методий“ №148.
Разпределението по зали е както следва:
8а клас, специалност Медицинска техника, класен ръководител Снежана Кетенева – 201 зала
8б клас, специалност Измервателна и организационна техника, класен ръководител Верослав Манов – 304 зала,
8 в клас, специалност Кинотехника, аудио- и видеосистеми, класен ръководител Маргарита Тонева – 305 зала,
8 г клас, специалност Очна оптика, класен ръководител инж. Румяна Комарска – 306 зала,
8 д клас, специалност Лазерна и оптична техника, класен ръководител инж. Анжела Кирилова – 307 зала,
8 е клас, специалност Компютърна техника и технологии, класен ръководител Борис Запрянов – 308 зала,
8 ж клас, специалност Програмиране на изкуствен интелект, класен ръководител д-р Веселина Шопова – 309 зала.
Списъци на учениците ще има във фоайето на училището.
Очакваме Ви, за да положим началото на нашето сътрудничество за доброто на нашите деца!