Ръководство

ДИРЕКТОР: ИНЖ. ТАНЯ МИХАЙЛОВА

Завършва „Автоматизирано оборудване на машиностроенето“ към катедра „Автоматизация на дискретното производство“ в ТУ – София, и едновременно професионална педагогика.
Има допълнителни квалификации по мениджмънт и маркетинг и по оптична и медицинска техника.
Професионалният й път се определя от Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“ – София, където завършва учебно-професионален комплекс, специалност „Лазерна техника“.
После заема последователно длъжностите учител, зам.-директор по учебно-производствената дейност и директор.

тел. за контакт: 0878 620536
e-mail: npgpto_lomonosov@abv.bg

 

Зам. директор УД: инж. Анета Цветкова

Зам. директор УД: Ели Тричкова

Зам. директор УПД: инж. Лилия Караджова

Зам. директор АСД: Теменужка Цакова