Ръководство

 

ДИРЕКТОР: ИНЖ. ТАНЯ МИХАЙЛОВА

 

Зам. директор УД: инж. Анета Цветкова

Зам. директор УПД: инж. Лилия Караджова

Зам. директор АСД: Теменужка Цакова