Слухова техника

Теоретичната подготовка включва познания за физиологията, структурата и функциите на слуховия орган, патология на ухото, звук, аудиология и аудиометрия, устройство на слуховите апарати. Обучението на слуховия техник е свързано и с усвояване на практически умения за аудиометрични измервания, за настройка, напасване, технически прегледи, поддържане и ремонт на слухови системи, както и консултиране на клиентите със слухови увреждания.