Състезания

XXXV Национална олимпиада по техническо чертане

Национално състезание „Най-добър техник в машиностроенето

На 9 и 10 март 2018 г. в гр. Горна Оряховица се проведе Национално състезание „Най-добър техник в машиностроенето“.
По традиция в него взеха участие и учениците от НПГПТО „М. В. Ломоносов“.
От участвалите 76 ученици от 37 професионални гимназии от страната, нашите представители Андраник Мелконян – ХІ клас и Радослава Закова – ХІІ клас с ръководител инж. Капка Гоговчева, заеха първо и второмясто в индивидуалното класиране и спечелиха І-во отборно място за гимназията ни.
Горди сме с постиженията на учениците си!
Благодарни сме на ръководителя на отбора и всички учители (по техническо чертане, електротехника и електроника, материали и заготовки, техническа механика, информатика), допринесли за тази победа!