Училищни учебни планове

   2023-2024 г.

ПРОГРАМИРАНЕ НА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

УУП 8ж клас ПИИ
УУП 9з клас ПИИ

КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

УУП 8е клас КТТ
УУП 9ж клас КТТ
УУП 10ж клас КТТ
УУП 11ж клас КТТ
УУП 12ж клас КТТ

КИНОТЕХНИКА, АУДИО- И ВИДЕОСИСТЕМИ

УУП 8в клас КАВС
УУП 9в,г клас КАВС
УУП 10в,г клас КАВС
УУП 11в,г клас КАВС
УУП 12в,г клас КАВС

ИЗМЕРВАТЕЛНА И ОРГАНИЗАЦИОННА ТЕХНИКА

УУП 8б клас ИОТ
УУП 9б клас ИОТ
УУП 10б клас ИОТ
УУП 11б клас ИОТ
УУП 12б клас ИОТ 

ЛАЗЕРНА И ОПТИЧНА ТЕХНИКА

УУП 8д клас ЛОТ
УУП 9е клас ЛОТ
УУП 10е клас ЛОТ
УУП 11е клас ЛОТ
УУП 12е клас ЛОТ

МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА

УУП 8а клас МТ
УУП 9а клас МТ
УУП 10а клас МТ
УУП 11а клас МТ
УУП 12а клас МТ 

ОЧНА ОПТИКА

УУП 8г клас ОО
УУП 9д клас ОО
УУП 10д клас ОО
УУП 11д клас ОО
УУП 12д клас ОО

 2022-2023 г.

КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
УУП КТТ 8 клас
УУП КТТ 9 клас
УУП КТТ 10 клас
УУП КТТ 11 клас
УУП КТТ 12 клас

КИНОТЕХНИКА, АУДИО- И ВИДЕОСИСТЕМИ
УУП КАВС 8 клас
УУП КАВС 9 клас
УУП КАВС 10 клас
УУП КАВС 11 клас
УУП КАВС 12 клас

ИЗМЕРВАТЕЛНА И ОРГАНИЗАЦИОННА ТЕХНИКА
УУП ИОТ 8 клас
УУП ИОТ 9 клас
УУП ИОТ 10 клас
УУП ИОТ 11 клас
УУП ИОТ 12 клас

ЛАЗЕРНА И ОПТИЧНА ТЕХНИКА
УУП ЛОТ 8 клас
УУП ЛОТ 9 клас
УУП ЛОТ 10 клас
УУП ЛОТ 11 клас
УУП ЛОТ 12 клас

МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА
УУП МТ 8 клас
УУП МТ 9 клас
УУП МТ 10 клас
УУП МТ 11 клас
УУП МТ 12 клас

ОЧНА ОПТИКА
УУП ОО 8 клас
УУП ОО 9 клас
УУП ОО 10 клас
УУП ОО 11 клас
УУП ОО 12 клас

ПРОГРАМИРАНЕ НА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ
УУП ПИИ 8 клас

 

2021-2022 г.

УУП 8а 2021-2022
УУП 8б 2021-2022
УУП 8в,г 2021-2022
УУП 8д 2021-2022
УУП 8е 2021-2022
УУП 8ж 2021-2022

УУП 9а 2021-2022
УУП 9б 2021-2022

УУП 9в,г 2021-2022
УУП 9д 2021-2022
УУП 9е 2021-2022
УУП 9ж 2021-2022

УУП 10а 2021-2022
УУП 10б 2021-2022

УУП 10в,г 2021-2022
УУП 10д 2021-2022
УУП 10е 2021-2022
УУП 10ж 2021-2022

УУП 11а 2021-2022
УУП 11б 2021-2022
УУП 11в 2021-2022
УУП 11г 2021-2022
УУП 11д 2021-2022
УУП 11е,ж 2021-2022

УУП 12а 2021-2022
УУП 12б 2021-2022
УУП 12в,г 2021-2022
УУП 12д 2021-2022
УУП 12е 2021-2022
УУП 12ж,з 2021-2022