Училищни учебни планове

     2022-2023 г.

КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
УУП КТТ 8 клас
УУП КТТ 9 клас
УУП КТТ 10 клас
УУП КТТ 11 клас
УУП КТТ 12 клас

КИНОТЕХНИКА, АУДИО- И ВИДЕОСИСТЕМИ
УУП КАВС 8 клас
УУП КАВС 9 клас
УУП КАВС 10 клас
УУП КАВС 11 клас
УУП КАВС 12 клас

ИЗМЕРВАТЕЛНА И ОРГАНИЗАЦИОННА ТЕХНИКА
УУП ИОТ 8 клас
УУП ИОТ 9 клас
УУП ИОТ 10 клас
УУП ИОТ 11 клас
УУП ИОТ 12 клас

ЛАЗЕРНА И ОПТИЧНА ТЕХНИКА
УУП ЛОТ 8 клас
УУП ЛОТ 9 клас
УУП ЛОТ 10 клас
УУП ЛОТ 11 клас
УУП ЛОТ 12 клас

МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА
УУП МТ 8 клас
УУП МТ 9 клас
УУП МТ 10 клас
УУП МТ 11 клас
УУП МТ 12 клас

ОЧНА ОПТИКА
УУП ОО 8 клас
УУП ОО 9 клас
УУП ОО 10 клас
УУП ОО 11 клас
УУП ОО 12 клас

ПРОГРАМИРАНЕ НА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ
УУП ПИИ 8 клас

 

2021-2022 г.

УУП 8а 2021-2022
УУП 8б 2021-2022
УУП 8в,г 2021-2022
УУП 8д 2021-2022
УУП 8е 2021-2022
УУП 8ж 2021-2022

УУП 9а 2021-2022
УУП 9б 2021-2022

УУП 9в,г 2021-2022
УУП 9д 2021-2022
УУП 9е 2021-2022
УУП 9ж 2021-2022

УУП 10а 2021-2022
УУП 10б 2021-2022

УУП 10в,г 2021-2022
УУП 10д 2021-2022
УУП 10е 2021-2022
УУП 10ж 2021-2022

УУП 11а 2021-2022
УУП 11б 2021-2022
УУП 11в 2021-2022
УУП 11г 2021-2022
УУП 11д 2021-2022
УУП 11е,ж 2021-2022

УУП 12а 2021-2022
УУП 12б 2021-2022
УУП 12в,г 2021-2022
УУП 12д 2021-2022
УУП 12е 2021-2022
УУП 12ж,з 2021-2022