Мястото на България в Европейските процеси – среща с Атанас Пеканов

Благодаря за поканата на учениците от Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „Ломоносов“, с които проведохме изключително интересен, задълбочен и откровен разговор за мястото на България в европейските процеси и членството ни в Еврозоната. Разговаряхме дълго, чуха се най-различни мнения и получих десетки въпроси, като останах впечатлен от тяхната подготовка и ангажираност. Честно казано, някои от повдигнатите теми рядко се обсъждат толкова детайлно в публичното пространство и медиите или дори в Народното събрание.
Учениците бяха подготвили анкета относно тяхното мнение за членството на България в Еврозоната, като регистрираха резултатите преди и след нашата дискусия. Удовлетворен съм, че в резултат на разговора ни, успяхме значително да намалим процента на онези, които се колебаеха и които в началото бяха мнозинство, като след разговора ни с 20% се беше повишила подкрепата за влизане в Eврозоната сред учениците. Поздравявам ги за тяхната активност по обществено значими теми и им благодаря за мненията и въпросите. Казах им, че с натрупаните знания днес, те ще могат да променят България утре. Такива срещи ми вдъхват надежда, че бъдещето е светло и изпълнено с амбиция и желание да се развиваме като силна европейска държава.
Атанас Пеканов – служебен заместник министър-председател по управление на европейските средства