НП „Заедно в изкуствата и спорта“

Нашите футболисти са скромни и не се снимат, но и те продължават напред! Подготовката им е по НП „Заедно в изкуствата и спорта“.
Снимката е от началото на пътя към победите! Да им пожелаем успех и на финалните срещи!