Всички публикации от lomonosov

Литературен конкурс

Езикова гимназия „Васил Карагьозов”
гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог” 110, тел. 046 66 10 40 – Директор; е-mail: eg.yambol@mail.bg
и „Училище за творци“

О Б Я В Я В А Т
традиционния литературен конкурс, посветен на празника на гимназията
и 129-годишнината от рождението на Васил Карагьозов.

Ученици от VІІІ до ХІІ клас могат да участват със:
● до 5 стихотворения;
● до 3 разказа ( до 3 печатни страници);
● до 2 художествени пътеписа (до 3 печатни страници);
Творбите ще бъдат оценени от авторитетно жури с председател писателя Иван Голев.
Млади приятели, конкурсът е за лично творчество. Представянето на текстове на други автори като свои оставяме на съвестта на евентуалните плагиатори. Молим Ви да се съобразите и с поставените жанрови изисквания – есета, литературноинтерпретативни съчинения и съчинения-разсъждения няма да участват в класирането.

Конкурсът е явен.
Творбите трябва да бъдат напечатани в три екземпляра и придружени от информация за трите имена, класа, училището, адрес, телефон и е-mail на автора.

Творби, които не отговарят на посочените изисквания, няма да бъдат допуснати до участие в конкурса.

Ако си задавате въпроса защо да участвате в този конкурс, ето само част от нашите отговори: Защото е доказал себе си с над 20-годишната си история. Защото журито – професионално и добронамерено – умее да открива и поощрява творческите пориви на младите. Защото си струва да подарите и на себе си, и на другите вдъхновени мигове на срещи със Словото, които правят света по-усмихнат и по-добър. И защото… Многоточието оставяме за вас. 

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ ВДЪХНОВЕНА И УСПЕШНА РАБОТА
и очакваме вашите стихотворения, разкази и пътеписи до 31 януари 2019 година на адрес:

 гр. Ямбол, обл. Ямбол
ж.к. „Златен рог” 110. ЕГ „Васил Карагьозов” – за литературния конкурс.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на литературно четене
през месец март 2019 година.

Повече информация може да намерите на сайта на Гимназията http://eg-yambol.org/
и на страницата на „Училище за творци” във фейсбук (https://www.facebook.com/zatvortsi).

Всяка изпратена конкурсна творба организаторите приемат като дадено от автора съгласие за популяризиране във виртуалното пространство на художествения текст и на придружаващата го информация.

Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти

На 8.12 и 9.12.2018 г. в НПГПТО се проведе обучение на педагогически персонал по обучителна програма на РААБЕ България по Тематично направление 1.Иновативни методи в преподаването по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.
    
Темата на обучението беше: „Формиращото оценяване в процеса на училищното обучение. Форми, методи, инструментариум“.
Основни акценти бяха поставени върху иновативните стратегии и подходи за усъвършенстване на образователния процес, съвременните ИКТ средства, принципите на работа при използване на интерактивни методи, повишаване на мотивацията за учене и оценяване на учебните резултати.

НПГПТО участва в Национален форум за иновации в образованието

На 03 декември 2018 г. се проведе първият Национален форум за иновации в образованието. От почти 300 иновативни училища в страната на форума свои видео филми имаха честта да покажат 43 училища. Сред тях е и НПГПТО „М. В. Ломоносов“.

С изучаването на учебния предмет „История на изкуството и културология“ (на мястото на учебните предмети „Музика“ и „Изобразително изкуство“), гимназията ни привлече вниманието не само на официалните гости на събитието (министъра на образованието и науката, заместник-министъра на образованието и науката, директори на дирекции и експерти от МОН, народни представители, началника на РУО – София-град), а и на много учители и директори на училища от цялата страна.

Ученици на НПГПТО участват в Международен хакатон на НАСА

На 20 и 21.10.2018 г. ученици на НПГПТО „М. В. Ломоносов“ представиха училището в “ NASA International Space Apps Challenge“ – най-големия хакатон в света за решения с отворен код,.който дава възможност и насърчава иновативно мислещи, талантливи и амбициозни хора от всички възрасти да се състезават и да допринесат за решаването на глобални проблеми.
Нашите ученици Ради Колев и Иван Гърков от 12з клас   с ръководители – инж. Румяна Славчева и инж. Петьо Дунев представиха проекта „Foxarol“, който беше приветстван от журито.

Учениците и ръководителите получиха подаръци и сертификати.

Специален гост беше г-н Дейвид Грийн – програмен мениджър в НАСА.

 

  

Ученици от НПГПТО участват в Конкурс-изложение „Младежко техническо творчество“ – Горна Оряховица

Учениците Димитър Бонев и Мартин Костадинов от 12 в клас, Андраник Мелконян и Антон Кънев от 12 е клас  и
Антонио Петков от 10 з клас с ръководители инж. Петров и инж. Стоичков представиха НПГПТО „М. В. Ломоносов“ на конкурс-изложение „Младежко техническо творчество“ – гр. Горна Оряховица, което се състоя на 11,12 и 13 октомври 2018.г.

Младежка медия „Ломоносов“ на премиера в Цариброд

На 4 юли 2018 г. ученици от НПГПТО „М. В. Ломоносов“ – София  посетиха Цариброд. В сръбския град се състоя премиера на филма „Голямото сърце в малкия човек“, който спечели голямата награда за документален филм на 7-мото издание на фестивала за детско и младежко медийно изкуство „Арлекин“ във Варна.

Прожекцията на филма бе част от вечер, посветена на хуманността и емпатията. Тези добродетели възпитава в своите ученици директорът на гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ Снежана Симеонов, която представи проекта на ученичката Яна Бошков за приобщаване на емигрантите в Цариброд към живота на града. Проект, воден от мотото на училището „Направи добро…“

РТЦ-Цариброд показа свой репортаж за Яна, а  учениците на „Ломоносов“ – филм, изготвен от тях за фестивалните дни на 7-ото издание на „Арлекин“.

С награди от директорите на „Арлекин“ , поздравления от страна на Държавната агенция за българите в чужбина и обещания за бъдещо сътрудничество между РТЦ-Цариброд, Младежка медия „Ломоносов“ и гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“-Димитровград приключи една задушевна среща на изкуството, хуманността, младостта и благодарността, стопили границите в сърцата на хората.

Ученици на НПГПТО „М. В. Ломоносов“ при Омбудсмана на Р България

На 1 юни, по инициатива на ученици от Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“, работили по проекти за семейството и бездомните хора, се проведе среща с Омбудсмана на Република България – Мая Манолова.

На срещата учениците споделиха своите идеи, показаха филми, снимани от тях, направиха предложения за нормативни промени и подкрепиха инициативата на Омбудсмана за равен достъп на всички деца до детска градина.

Стартира Младежка медия „Ломоносов“

В Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М.В.Ломоносов“ бе открита Младежка медия „Ломоносов“. Училищна телевизия, радио и вестник ще информират, образоват, възпитават и развличат учители и ученици.

Стартът бе даден на 29 март 2018 г. от ръководителя на проекта инж. Марта Спасовска в киносалона на База 2 в присъствието на заместник-министъра на образованието и науката инж. Таня Михайлова, г-жа Мария Тодорова – Директор на Дирекция „Професионално образование и обучение“ в МОН, г-жа Ваня Кастрева – началник на РУО-София-град, инж. Мая Павлова – директор на НПГПТО, представители на НАТФИЗ, Софийския университет, Ню Бояна Филмс, БНТ, 134-то СОУ „Димчо Дебелянов“, електронни и печатни медии, които отразиха събитието. Инициативата е в рамките на „Твоят час“ на Министерството на образованието и науката.

Водещите на събитието  – Стефан Замфиров от 12 Г клас – главен режисьор на училищната телевизия и Мадлен Илиева от 10 Г клас  – главен редактор, представиха екипите на училищното радио: Денислав Димитров и Ивайло Георгиев от 11 Г клас, Алфредо Ангелов от 11 В клас и Валентин Стоянов от 12 Г клас.

Моника Петрова от 10 ж клас обяви какво да очакваме от страниците на в-к „Шест +“.

Излъчена бе първата пилотна емисия на Училищна телевизия „Ломоносов“.  Тя грабна вниманието на зрителите в киносалона, които искрено се посмяха на финалния скеч.

Очакваме всички вие – учители и ученици, с интерес  да следите електронните издания на в-к „Шест +“, а също и емисиите на училищните радио и телевизия в междучасията на екраните във фоайетата в двете ни бази, както и на нашия YouTube канал „Младежка Медия Ломоносов“.

Приятно четене, слушане и гледане!