Всички публикации от lomonosov

Отлично представяне на Националната олимпиада по ИТ

На 9 март 2019 г. в НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, София, се проведе областният кръг на 17-тата национална олимпиада по Информационни технологии.

НПГПТО беше представено от трима ученици от 12з клас със следните проекти:

Симеон Трифонов Филев – „EastLangLearn“ – платформа за изучаване на азиатски езици онлайн

Ради Колев Колев и Иван Асенов Гърков – „Start to travel“ – сайт за информация и генериране на туристически маршрути.

Момчетата направиха защитата на проектите си на много добро ниво. Комисията беше приятно изненадана от пълнотата на документацията и познанията им.

Да им пожелаем успех и на Националния кръг!

Отлично представяне на учениците от НПГПТО на състезанието „Най-добър техник в машиностроенето“

За поредна година НПГПТО „М. В. Ломоносов“ зае челните позиции в класирането на 20-ото национално състезание „Най-добър техник в машиностроенето“, проведено на 9 март 2019 г. в гр. Горна Оряховица. Изпитът включваше тест, съдържащ 40 въпроса от учебните предмети: техническо чертане, техническа,  техническа механика, материали и заготовки/материалознание, електротехника и електроника, информационни технологии и приложно-творческа задача от две части, съдържаща детайлиране по зададен чертеж и довършване на чертеж на резбово съединение.

Отборно класиране:

1-во място: НПГПТО „М. В. Ломоносов“;

2-ро място: Професионалната гимназия по механоелектротехника и електроника в Бургас;

3-то място: Професионалната гимназия по механоелектротехника „Ген. Иван Бъчваров“ в гр. Севлиево.

Индивидулано класиране:

1-во място: за втора поредна година на първо място е Андраник Мелконян от 12 „е“ клас;

2-ро място: Стефан Василев от 11 „а“ клас.

В челната десятка се класира Антон Кънев от 12 „е“ клас.

Заместник-министър Таня Михайлова, бивш директор на НПГПТО „М. В. Ломоносов“, не скри радостта си при връчването на наградите.

 

Литературен конкурс

Езикова гимназия „Васил Карагьозов”
гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог” 110, тел. 046 66 10 40 – Директор; е-mail: eg.yambol@mail.bg
и „Училище за творци“

О Б Я В Я В А Т
традиционния литературен конкурс, посветен на празника на гимназията
и 129-годишнината от рождението на Васил Карагьозов.

Ученици от VІІІ до ХІІ клас могат да участват със:
● до 5 стихотворения;
● до 3 разказа ( до 3 печатни страници);
● до 2 художествени пътеписа (до 3 печатни страници);
Творбите ще бъдат оценени от авторитетно жури с председател писателя Иван Голев.
Млади приятели, конкурсът е за лично творчество. Представянето на текстове на други автори като свои оставяме на съвестта на евентуалните плагиатори. Молим Ви да се съобразите и с поставените жанрови изисквания – есета, литературноинтерпретативни съчинения и съчинения-разсъждения няма да участват в класирането.

Конкурсът е явен.
Творбите трябва да бъдат напечатани в три екземпляра и придружени от информация за трите имена, класа, училището, адрес, телефон и е-mail на автора.

Творби, които не отговарят на посочените изисквания, няма да бъдат допуснати до участие в конкурса.

Ако си задавате въпроса защо да участвате в този конкурс, ето само част от нашите отговори: Защото е доказал себе си с над 20-годишната си история. Защото журито – професионално и добронамерено – умее да открива и поощрява творческите пориви на младите. Защото си струва да подарите и на себе си, и на другите вдъхновени мигове на срещи със Словото, които правят света по-усмихнат и по-добър. И защото… Многоточието оставяме за вас. 

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ ВДЪХНОВЕНА И УСПЕШНА РАБОТА
и очакваме вашите стихотворения, разкази и пътеписи до 31 януари 2019 година на адрес:

 гр. Ямбол, обл. Ямбол
ж.к. „Златен рог” 110. ЕГ „Васил Карагьозов” – за литературния конкурс.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на литературно четене
през месец март 2019 година.

Повече информация може да намерите на сайта на Гимназията http://eg-yambol.org/
и на страницата на „Училище за творци” във фейсбук (https://www.facebook.com/zatvortsi).

Всяка изпратена конкурсна творба организаторите приемат като дадено от автора съгласие за популяризиране във виртуалното пространство на художествения текст и на придружаващата го информация.

Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти

На 8.12 и 9.12.2018 г. в НПГПТО се проведе обучение на педагогически персонал по обучителна програма на РААБЕ България по Тематично направление 1.Иновативни методи в преподаването по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.
    
Темата на обучението беше: „Формиращото оценяване в процеса на училищното обучение. Форми, методи, инструментариум“.
Основни акценти бяха поставени върху иновативните стратегии и подходи за усъвършенстване на образователния процес, съвременните ИКТ средства, принципите на работа при използване на интерактивни методи, повишаване на мотивацията за учене и оценяване на учебните резултати.

НПГПТО участва в Национален форум за иновации в образованието

На 03 декември 2018 г. се проведе първият Национален форум за иновации в образованието. От почти 300 иновативни училища в страната на форума свои видео филми имаха честта да покажат 43 училища. Сред тях е и НПГПТО „М. В. Ломоносов“.

С изучаването на учебния предмет „История на изкуството и културология“ (на мястото на учебните предмети „Музика“ и „Изобразително изкуство“), гимназията ни привлече вниманието не само на официалните гости на събитието (министъра на образованието и науката, заместник-министъра на образованието и науката, директори на дирекции и експерти от МОН, народни представители, началника на РУО – София-град), а и на много учители и директори на училища от цялата страна.

Ученици на НПГПТО участват в Международен хакатон на НАСА

На 20 и 21.10.2018 г. ученици на НПГПТО „М. В. Ломоносов“ представиха училището в “ NASA International Space Apps Challenge“ – най-големия хакатон в света за решения с отворен код,.който дава възможност и насърчава иновативно мислещи, талантливи и амбициозни хора от всички възрасти да се състезават и да допринесат за решаването на глобални проблеми.
Нашите ученици Ради Колев и Иван Гърков от 12з клас   с ръководители – инж. Румяна Славчева и инж. Петьо Дунев представиха проекта „Foxarol“, който беше приветстван от журито.

Учениците и ръководителите получиха подаръци и сертификати.

Специален гост беше г-н Дейвид Грийн – програмен мениджър в НАСА.