Адрес:
Основен корпус /Б1/- София, ул."Св.Св.Кирил и Методий" №148
Корпус практика /Б2/ - София, ул."Иван Грозев" №6

Tелефони:
02/ 805 69 49 - канцелария
02/ 805 69 44 - педагогически съветник

e-mail: npgpto@abv.bg:


Основен корпус /Б1/


Корпус практика /Б2/