COVID-19

На 11.03.2022 г. (8.00 ч) в гимназията има регистрирани 3 случая на ученици с доказан COVID-19, 1 ученик под задължителна карантина по причина контактен на Covid-19,  1 паралелкa e преминалa в ОРЕС .

На 9.03.2022 г. (8.00 ч) в гимназията има регистрирани 1 случай на ученик с доказан COVID-19 и 1 ученик под задължителна карантина по причина контактен на Covid-19.

На 7.03.2022 г. (8.00 ч) в гимназията има регистрирани 1 случая на ученици с доказан COVID-19, 4 ученици под задължителна карантина по причина контактни на Covid-19.

На 1.03.2022 г. (8.00 ч) в гимназията има регистрирани 4 случая на ученици с доказан COVID-19, 4 ученици под задължителна карантина по причина контактни на Covid-19  и 1 служител от непедагогическия персонал с доказан Covid-19 тест.

На 28.02.2022 г. (8.00 ч) в гимназията има регистрирани 4 случая на ученици с доказан COVID-19, 4 ученици под задължителна карантина по причина контактни на Covid-19  и 1 служител от непедагогическия персонал с доказан Covid-19 тест.
1 паралелкa e преминалa в ОРЕС .

На 23.02.2022 г. (8.00 ч) в гимназията има регистрирани 4 случая на ученици с доказан COVID-19, 4 ученици под задължителна карантина по причина контактни на Covid-19,  1 учител с доказан Covid-19 тести 1 служител от непедагогическия персонал с доказан Covid-19 тест.
1 паралелкa e преминалa в ОРЕС .


На 16.02.2022 г. (8.00 ч) в гимназията има регистрирани 6 случая на ученици с доказан COVID-19, 5 под задължителна карантина по причина контактни на Covid- 19 и 4 учители с доказан Covid-19 тест.
1 паралелкa e преминалa в ОРЕС .

На 15.02.2022 г. (8.00 ч) в гимназията има регистрирани 6 случая на ученици с доказан COVID-19, 8 под задължителна карантина по причина контактни на Covid- 19 и 2 учители с доказан Covid-19 тест.
1 паралелкa e преминалa в ОРЕС .

На 14.02.2022 г. (8.00 ч) в гимназията има регистрирани 5 случая на ученици с доказан COVID-19, 7 под задължителна карантина по причина контактни на Covid- 19 и 2 учители с доказан Covid-19 тест.
1 паралелкa e преминалa в ОРЕС .

На 11.02.2022 г. (8.00 ч) в гимназията има регистрирани 6 случая на ученици с доказан COVID-19,5 под задължителна карантина по причина контактни на Covid- 19 и 1 учител с доказан Covid-19 тест.
15 паралелки са преминали в ОРЕС .
Паралелките от 10 и 12 клас са в ОРЕС по заповед на Министъра на образованието и науката.

На 9.02.2022 г. (8.00 ч) в гимназията има регистрирани 6 случая на ученици с доказан COVID-19, 2 ученици под задължителна карантина по причина контактни на Covid-19 и 1 учител с доказан Covid-19 тест.
15 паралелкa са преминали в ОРЕС .
Паралелките от 10 и 12 клас са в ОРЕС по заповед на Министъра на образованието и науката.

На 28.01.2022 г. (8.00 ч) в гимназията има регистрирани 22 случая на ученици с доказан COVID-19, 20 ученици под задължителна карантина по причина контактни на Covid-19,  2 учители с доказан Covid-19 тест,  2 под  задължителна карантина по причина контактни на Covid -19 и 1 служител от непедагогическия персонал с доказан Covid-19 тест.
21 паралелкa са преминали в ОРЕС .
Паралелките от 8,9 и 11 клас са в ОРЕС по заповед на Министъра на образованието и науката.

На 25.01.2022 г. (8.00 ч) в гимназията има регистрирани 35 случая на ученици с доказан COVID-19, 12 ученици под задължителна карантина по причина контактни на Covid-19,  3 учители с доказан Covid-19 тест,  2 под  задължителна карантина по причина контактни на Covid -19 и 1 служител от непедагогическия персонал с доказан Covid-19 тест.
24 паралелкa са преминали в ОРЕС от които 5 по предписание на СРЗИ – 9г, 9ж,10д, 12а, 12б.
След изтичане на карантината от СРЗИ – 9г и 9ж паралелки продължават в ОРЕС до 28.01.2022 г. по заповед на Министъра на образованието и науката.

 

На 24.01.2022 г. (8.00 ч) в гимназията има регистрирани 35 случая на ученици с доказан COVID-19, 26 ученици под задължителна карантина по причина контактни на Covid-19,  3 учители с доказан Covid-19 тест и 1 под  задължителна карантина по причина контактни на Covid -19.
5 паралелкa са преминалa в ОРЕС – 9г, 9ж,10д, 12а, 12б.

На 21.01.2022 г. (8.00 ч) в гимназията има регистрирани 41 случая на ученици с доказан COVID-19, 29 ученици под задължителна карантина по причина контактни на Covid-19,  4 учители с доказан Covid-19 тест и 1 под  задължителна карантина по причина контактни на Covid -19.
4 паралелкa са преминалa в ОРЕС – 8в, 8e, 9д, 10д.

На 20.01.2022 г. (8.00 ч) в гимназията има регистрирани 38 случая на ученици с доказан COVID-19, 30 ученици под задължителна карантина по причина контактни на Covid-19,  4 учители с доказан Covid-19 тест и 1 под  задължителна карантина по причина контактни на Covid -19.
5 паралелкa са преминалa в ОРЕС – 8в, 8ж, 8e, 9д, 11ж.

На 17.01.2022 г. (8.00 ч) в гимназията има регистрирани 26 случая на ученици с доказан COVID-19, 18 ученици под задължителна карантина по причина контактни на Covid-19,  4 учители с доказан Covid-19 тест и 2 под  задължителна карантина по причина контактни на Covid -19.
6 паралелкa са преминалa в ОРЕС – 8б, 8ж, 9б, 10а, 11e, 11ж.

На 19.01.2022 г. (8.00 ч) в гимназията има регистрирани 36 случая на ученици с доказан COVID-19, 28 ученици под задължителна карантина по причина контактни на Covid-19,  4 учители с доказан Covid-19 тест .

7 паралелкa са преминали в ОРЕС – 8в, 8ж, 8e, 9б, 9д, 11e, 11ж. 

 

На 18.01.2022 г. (8.00 ч) в гимназията има регистрирани 32 случая на ученици с доказан COVID-19, 21 ученици под задължителна карантина по причина контактни на Covid-19,  4 учители с доказан Covid-19 тест и 1 под  задължителна карантина по причина контактни на Covid -19.
6 паралелкa са преминалa в ОРЕС – 8б, 8ж, 8e, 9б, 11e, 11ж.

На 17.01.2022 г. (8.00 ч) в гимназията има регистрирани 26 случая на ученици с доказан COVID-19, 18 ученици под задължителна карантина по причина контактни на Covid-19,  4 учители с доказан Covid-19 тест и 2 под  задължителна карантина по причина контактни на Covid -19.
6 паралелкa са преминалa в ОРЕС – 8б, 8ж, 9б, 10а, 11e, 11ж.

На 14.01.2022 г. (8.00 ч) в гимназията има регистрирани 21 случая на ученици с доказан COVID-19, 17 ученици под задължителна карантина по причина контактни на Covid-19,  2 учители с доказан Covid-19 тест и 2 под  задължителна карантина по причина контактни на Covid -19.
3 паралелкa са преминалa в ОРЕС – 8б, 10а, 11e.

На 13.01.2022 г. (8.00 ч) в гимназията има регистрирани 17 случая на ученици с доказан COVID-19, 16 ученици под задължителна карантина по причина контактни на Covid-19,  2 учители с доказан Covid-19 тест и 2 под  задължителна карантина по причина контактни на Covid -19.
2 паралелкa са преминалa в ОРЕС – 8б, 10а.

ПРАВИЛА на училищната библиотека през училищната 2021-2022 г. за работа в условията на COVID-19

В проведеното от 18.10.2021г.  до 22.10.2021 г. допитване до родителите на учениците от НПГПТО относно възможността за тестване при присъствено обучение, 21% са дали съгласие, а 79% са против. 

На 20.10.2021 г. (8.00 ч) в гимназията има регистрирани 8 случая на ученици с доказан COVID-19, 39 ученици под задължителна карантина по причина контактни на Covid-19 и 2 учители с доказан Covid-19 тест.
1 паралелкa e преминалa в ОРЕС.

На 18.10.2021 г. (9.00 ч) в гимназията има регистрирани 10 случая на ученици с доказан COVID-19, 32 ученици под задължителна карантина по причина контактни на Covid-19, 1 учител с доказан Covid-19 тест и 1 под задължителна карантина.
1 паралелкa e преминалa в ОРЕС.

На 15.10.2021 г. (9.00 ч) в гимназията има регистрирани 9 случая на ученици с доказан COVID-19, 33 ученици под задължителна карантина по причина контактни на Covid-19, 2 учители с доказан Covid-19 тест и 1 под задължителна карантина.
1 паралелкa e преминалa в ОРЕС.

На 14.10.2021 г. (9.00 ч) в гимназията има регистрирани 8 случая на ученици с доказан COVID-19, 55 ученици под задължителна карантина по причина контактни на Covid-19, 2 учители с доказан Covid-19 тест и 1 под задължителна карантина.
2 паралелки са преминали в ОРЕС.

На 12.10.2021 г. в гимназията има регистрирани 6 случая на ученици с доказан COVID-19, 30 ученици под задължителна карантина по причина контактни на Covid-19 и 1 учител с доказан Covid-19 тест и 2 под задължителна карантина.
1 паралелка е преминала в ОРЕС.

На 07.10.2021 г. в гимназията има регистрирани 9 случая на ученици с доказан COVID-19, 48 ученици под задължителна карантина по причина контактни на Covid-19 и 1 учител с доказан Covid-19 тест.
2 паралелки са преминали в ОРЕС.

На 06.10.2021 г. в гимназията има регистрирани 7 случая на ученици с доказан COVID-19, 45 ученици под задължителна карантина по причина контактни на Covid-19 и 1 учител с доказан Covid-19 тест.
2 паралелка е преминала в ОРЕС.

На 05.10.2021 г. в гимназията има регистрирани 10 случая на ученици с доказан COVID-19, 52 ученици под задължителна карантина по причина контактни на Covid-19 и 1 учител с доказан Covid-19 тест.
1 паралелка е преминала в ОРЕС.

На 04.10.2021 г. в гимназията има регистрирани 9 случая на ученици с доказан COVID-19, 29 ученици под задължителна карантина по причина контактни на Covid-19 и 1 учител с доказан Covid-19 тест.
1 паралелка е преминала в ОРЕС.

На 29.09.2021 г. в гимназията има регистрирани 7 случая на ученици с доказан COVID-19, 25 ученици под задължителна карантина по причина контактни на Covid-19 и 1 учител под задължителна карантина по причина контактен на Covid-19 .
1 паралелка е преминала в ОРЕС.

На 28.09.2021 г. в гимназията има регистрирани 6 случая на ученици с доказан COVID-19, 6 ученици под задължителна карантина по причина контактни на Covid-19 и 1 учител под задължителна карантина по причина контактен на Covid-19.
Тъй като учениците не са били в контакт повече от 48 часа, не се налага карантиниране на паралелките.

На 27.09.2021 г. в гимназията има регистрирани 6 случая на ученици с доказан COVID-19, 4 ученици под задължителна карантина по причина контактни на Covid-19 и 1 учител под задължителна карантина по причина контактен на Covid-19.
Тъй като учениците не са били в контакт повече от 48 часа, не се налага карантиниране на паралелките.

На 24.09.2021 г. в гимназията има регистрирани 4 случая на болни от коронавирус ученици, 3 ученици и 1 учител под карантина.
Тъй като учениците не са били в контакт повече от 48 часа, не се налага карантиниране на паралелките.

На 20.09.2021 г. в гимназията има регистрирани 3 случая на положителни проби на COVID-19. Тъй като учениците не са били в контакт повече от 48 часа, не се налага карантиниране на паралелките.