Спортен клуб

Спорта в НПГПТО "М.В.Ломоносов" има добри традиции. На почит се радват футбола, волейбола, баскетбола, хандбала, леката атлетика, а от тази година-…


Компютърен клуб

.


Проект УСПЕХ - клуб "Екораница" уч.2012-2013

Проект УСПЕХ - секция "Стрийтбол" уч. 2012-2013

Проект УСПЕХ - секция "Плажен волейбол" - момичета уч.2012-2013

Проект УСПЕХ - секция "Плажен волейбол" - момчета уч.2012-2013

Проект УСПЕХ - секция "Минифутбол" уч.2012-2013

Проект УСПЕХ - клуб "Художествено слово" уч.2012-2013

Проект УСПЕХ - секция "Английският език и техниката" уч.2012-2013

Проект УСПЕХ - клуб "Математическа лингвистика и криптография" уч.2012-2013

Проект УСПЕХ - клуб "Как да се държим в обществото" уч.2012-2013

Проект УСПЕХ - клуб "Познай себе си" уч.2012-2013

Проект УСПЕХ - ателие "Моето първо ателие" уч.2012-2013

Проект УСПЕХ - клуб "Приятели на сценичните изкуства" уч.2012-2013

Проект УСПЕХ - клуб "Общуване чрез танци и музика" уч.2012-2013

Проект УСПЕХ - клуб "Магията Photoshop" уч.2012-2013

Проект УСПЕХ - клуб "Киноизкуство и кинопроизводство" уч.2012-2013

Проект "Твоят час", клуб "Светът на Софи"

На 30.01.2017 г. се проведе публична изява на клуба на тема " Защита на социалните, етническите и малцинствените права.

Поканените…