На вниманието на учениците от 8 до 12 клас! Покана за учениците от 8 до 12 клас в НПГПТО!


12 "З" клас на производствена практика в НРE Посещение в НРE
Покана до председателя на обществения съвет на НПГПТО Важно!