Учебници за уч. 2014-2015 год.

ІХ клас

            Литература, изд. Просвета

            Български език, изд. Д-р Иван Богоров

            Английски език, І чужд език – “Solutions” – Intermediate,  2nd Edition, изд. OXFORD, Units 1-6

            Английски език, ІІ чужд език – “Solutions” – Pre-intermediate, изд. OXFORD

            Немски език , І чужд език – LAGUNE 2
            Немски език , ІІ чужд език – SHRITTE 1 international, изд HUEBER

            Математика ЗП, изд. Анубис

            Физика и астрономия, Максим Максимов, изд. Булвест 2000 

            География и икономика, Р.Пенин,Т. Трайков, М.Султанова, изд. Булвест 2000

            Психология и логика, Т. Стоицова, изд. Просвета

            Биология и ЗО, изд. Анубис, Райчо Димков, Мария Шишиньова, Мариела Оджакова, Ирина Враджалиева

            Химия и ООС, изд. БУЛВЕСТ 2000, Марко Кирилов, Георги Нейков

Заб. Учебникът по Английски език, І чужд език, ще се закупува организирано от училището за учениците, заявили желание. 

           

Х клас

            Литература, изд. Анубис

            Български език, изд. Д-р Иван Богоров

            Английски език, І чужд език – “Solutions” – Intermediate,  2nd Edition, изд. OXFORD, Units 7-10; Solutions Upper-intermediate,
            2nd edition, изд. OXFORD, Units 1-4

            Немски език , ІІ чужд език – SHRITTE 1 international, изд HUEBER (закупен е от учениците в 9 клас)

            Математика ЗП, изд. Анубис

            История и цивилизация, Г.Марков, Р. Кушева, изд. Просвета

            География и икономика, Р.Пенин,Т. Трайков, М.Султанова, изд. Булвест 2000

            Етика и право, Д.Добрева, С.Герджиков, изд. Екстрем

            Физика и астрономия, Максим Максимов, изд. Булвест 2000

            Икономика, А.Войкова, М.Георгиева, изд. Летера

            Биология и ЗО, изд. Анубис, Райчо Димков, Мария Шишиньова, Мариела Оджакова, Ирина Враджалиева

            Химия и ООС, изд. БУЛВЕСТ 2000, Георги Нейков, Стефан Караиванов, Лени Николов, Свобода Бенева

Заб. Първият учебник е закупен от учениците в 9 клас, вторият учебник по Английски език ще се закупува организирано от училището през втория учебен срок за ученици, заявили желание.

ХІ клас

            Български език и Литература, изд. Анубис

             Английски език, І чужд език – Solutions Upper-intermediate, 2nd edition, изд. OXFORD, Workbook

           Математика ЗП, изд. Анубис

            История и цивилизация, В.Мутафчиева, Хр.Матанов, изд. Анубис

            Философия, И.Колев, Р.Пожарлиев, изд. Анубис

            Предприемачество и мениджмънт, К.Тодоров, изд. Мартилен

 

ХІІ клас

            Български език и Литература, изд. Анубис

            Математика ЗП, изд. Анубис

            Свят и личност, М.Грекова, П.Кабакчиева, изд. Просвета[ Обратно към новините ]