Учебници за ІХ-ХІІ клас за учебната 2015-2016 г.


ІХ клас

-          Литература, изд. Просвета

-          Български език, изд. Д-р Иван Богоров

-          Английски език, І чужд език – “Solutions” – Intermediate,  2nd Edition, изд. OXFORD

-          Немски език , ІІ чужд език – SHRITTE 1 international, изд HUEBER

-          Математика – профилирана подготовка, Лозанов, Витанов, Недевски, изд. Анубис

-          Физика и астрономия, М. Максимов, изд. Булвест 2000   

-          История и цивилизация, ЗП, Д.Вачков, Б. Панайотова, Е. Карабоева и др.,
изд. Анубис

-          География и икономика, Р.Пенин,Т. Трайков, М.Султанова, изд. Булвест 2000

-          Биология и здравно образование, задължителна подготовка, изд. Анубис

-          Химия и опазване на околната среда, задължителна подготовка, изд. Булвест 2000

-          Психология, Т. Стоицова, изд. Просвета

-          Логика, Л. Лазарова, А. Бешкова, изд. Просвета, 2002г.

Х клас

-          Литература, изд. Анубис

-          Български език, изд. Д-р Иван Богоров

-          Английски език, І чужд език – “Solutions” – Intermediate,  2nd Edition, изд. OXFORD (закупен е от учениците в 9 клас) и “Solutions” – upper Intermediate,  2nd Edition, изд. OXFORD

-          Немски език , І чужд език – LAGUNE, изд HUEBER

-          Немски език , ІІ чужд език – SHRITTE 1 international, изд HUEBER (закупен е от учениците в 9 клас)

-          Математика за ученици от 10 а,б,д,е клас, задължителна подготовка, Ч.Лозанов, Т.Витанов, П.Недевски, изд. Анубис

-          Математика, за ученици от 10 в,г,ж,з клас, профилирана подготовка, Ч.Лозанов, Т.Витанов, П.Недевски, изд. Анубис

-          История и цивилизация, Г.Марков, Р. Кушева, изд. Просвета

-          География и икономика, Р.Пенин,Т. Трайков, М.Султанова, изд. Булвест 2000

-          Етика и право, Д.Добрева, С.Герджиков, изд. Екстрем

-          Физика и астрономия, Максим Максимов, изд. Булвест 2000

-          Биология и здравно образование, задължителна подготовка, изд. Анубис

-          Химия и опазване на околната среда, задължителна подготовка, изд. Булвест 2000

-          Икономика, А.Войкова, М.Георгиева, изд. Летера

ХІ клас

-          Български език и Литература, изд. Анубис

-          Английски език, І чужд език – “Solutions” – upper Intermediate,  2nd Edition, изд. OXFORD (закупен е от учениците в Х клас)

-          Математика, задължителна подготовка, Ч. Лозанов, Т.Витанов, П.Недевски,
изд. Анубис

-          История и цивилизация, В.Мутафчиева, Хр.Матанов, изд. Анубис

-          Философия, И.Колев, Р.Пожарлиев, изд. Анубис

-          Предприемачество и мениджмънт, К.Тодоров, изд. Мартилен

 

ХІІ клас

-          Български език и Литература, изд. Анубис

-          Математика, задължителна подготовка, Ч. Лозанов, Т.Витанов, П.Недевски,
 изд. Анубис

-          Свят и личност, М.Грекова, П.Кабакчиева, изд. Просвета

 [ Обратно към новините ]