До родителите на ученици от Х и ХІ клас

Уважаеми родители,

             Уведомяваме Ви , че на основание чл.29 от  Наредба №3/17.05.2004г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити,  родители на ученици от Х и ХІ клас имат право да присъстват като наблюдатели на предстоящите през месец май 2016г. държавни зрелостни изпити.

            При желание от ваша страна да присъствате на ДЗИ 2016г. в срок до 14.04.2016 г. трябва да попълните декларация за липса на обстоятелства по чл. 29, ал.4 в канцеларията на гимназията.

Уведомяваме ви , че когато родителите на учениците в паралелките от Х и ХІ клас определят повече от трима представители, педагогическия съвет избира от тях до трима представители на случаен принцип.

 



[ Обратно към новините ]