Учебници за 9-12 клас за учебната 2016-2017 г.

ІХ клас

Литература, ЗП - изд. Просвета Христоматия, изд. Просвета

Български език, ЗП - изд. Анубис

Английски език, І чужд език – “Solutions” – Intermediate,  2nd Edition, изд. OXFORD (закупен е организирано от училището)

Немски език , ІІ чужд език – SHRITTE 1 international, изд HUEBER (закупува се организирано от училището)

Математика – профилирана подготовка, Лазаров, Витанов, Недевски, изд. Анубис

Физика и астрономия, М. Максимов, изд. Булвест 2000

История и цивилизация, ЗП,Д.Вачков, Б. Панайотова, Е. Карабоева и др.,изд. Анубис

География и икономика, Р.Пенин,Т.Трайков, М.Султанова, изд. Булвест 2000

Биология и здравно образование,задължителна подготовка, изд. Анубис

Химия и опазване на околната среда, задължителна подготовка, изд. Булвест 2000

Психология и логика, Т. Стоицова, изд. Просвета

Хклас

Литература, ЗП, изд. Просвета

Христоматия, изд. Анубис

Български език, изд. Анубис

Английски език, І чужд език – “Solutions” – Intermediate,  2nd Edition, изд. OXFORD (закупен е от учениците в 9 клас) и “Solutions” – upper Intermediate,  2nd Edition, изд. OXFORD (закупува се в края на първи срок организирано от училището)

Немски език , І чужд език – LAGUNE, изд HUEBER (закупува се организирано от училището)

Немски език , ІІ чужд език – SHRITTE 1 international, изд HUEBER (закупен е от учениците в 9 клас)

Математика, профилирана подготовка, Ч.Лазаров, Т.Витанов, П.Недевски, изд. Анубис

История и цивилизация, Г.Марков, Р. Кушева, изд. Просвета

География и икономика, Р.Пенин,Т. Трайков, М.Султанова, изд. Булвест 2000

Етика и право, Д.Добрева, С.Герджиков, изд. Екстрем

Физика и астрономия, Максим Максимов, изд. Булвест 2000

Биология и здравно образование, задължителна подготовка, изд. Анубис

Химия и опазване на околната среда, задължителна подготовка, изд. Булвест 2000

Икономика, А.Войкова, М.Георгиева, изд. Летера

ХІ клас

Български език и Литература, изд. Анубис

Английски език, І чужд език – “Solutions” – upper Intermediate,  2nd Edition, изд. OXFORD (закупен е от учениците в Х клас)

Математика, задължителна подготовка, Ч. Лазаров, Т.Витанов, П.Недевски,изд. Анубис

История и цивилизация, В.Мутафчиева, Хр.Матанов, изд. Анубис

Философия, И.Колев, Р.Пожарлиев, изд. Анубис

Предприемачество и мениджмънт, К.Тодоров, изд. Мартилен

ХІІ клас

Български език и Литература, изд. Анубис

Математика, задължителна подготовка, Ч. Лазаров, Т.Витанов, П.Недевски, изд. Анубис

Свят и личност, М.Грекова, П.Кабакчиева, изд. Просвета

Английски език за техническите професии, Просвета

Deutsch fur Ingenieurstudenten - Ein Lehr – und Ubungsbuch, В. Вапорджиев и Кр. Манчева-Байкова

Учебни помагала по математика:

Сборник по математика за 9 клас, Паскалева и колектив, изд. Архимед

Сборник по алгебра и геометрия, І, ІІ и ІІІ част, К.Коларов и колектив, изд. Интеграл

Ръководство по тригонометрия за задължителна и профилирана подготовка по математика за кандидат-студенти, Е.Колев и колектив, 2006 г.

Алгебра и тригонометрия в примери и задачи, И. Делев, изд. Лодос

Планиметрия в примери и задачи, Хр. Пачев, изд. Лодос

Стереометрия в примери и задачи, Хр. Пачев, изд. Лодос[ Обратно към новините ]