Приравнителни изпити

Приравнителните изпити за ученици, подали заявление за приемане в НПГПТО след успешно завършен 8-ми клас при наличие на свободни места, са както следва:
07.09.2016 г. - 09:00 часа - Химия и опазване на околната среда
08.09.2016 г. - 09:00 часа - Биология и здравно образование и Английски език
09.09.2016 г. - 09:00 часа - Физика и астрономия
10.09.2016 г. - 09:00 часа - История и цивилизация
12.09.2016 г. - 09:00 часа Георграфия и икономика

Заб. Изпитът по Английски език се провежда в две части - писмен и устен, изпитите по останалите учебни предмети са писмени.


[ Обратно към новините ]