ПОКАНА

ДО РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НПГПТО
ДО ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, МЕСТНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ


ПОКАНА

                       Уважаеми дами и господа,

       На основание заповед № РД09-1072/10.08.2016 г. на Министъра на образованието и науката НПГПТО "М. В. Ломоносов" е включена в изпълнението на проект "Развитие способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) - фаза 1 по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен рпастеж" 2014-2020 г.
        Каним Ви при желание от Ваша страна да излъчите представители за участие в СЪВЕТ ЗА ОБЩЕСТВЕН МОНИТОРИНГ "ТВОЯТ ЧАС" към НПГПТО.
         От името на Гимназията каня определените от Вас представители на 14.09.2016 г. от 10:00 часа в Дирекцията на НПГПТО за учредяване на съвета за обществен мониторинг "Твоят час" и избор на председател на съвета.

              С уважение:  
Директор на НПГПТО
    
     инж. Таня Михайлова                                         


[ Обратно към новините ]