Училищент кръг на олимпиадата по техническо чертане

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ”
Модул : „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНСКИЯТ  / УЧИЛИЩЕН/ КРЪГ

НА XXXIII-ТА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ

ще се проведе на   18.02.2017 година  в   БАЗА 1  на НПГПТО "М.В.Ломоносов", адрес: София, ул. "Св.св. Кирил и Методий" № 148

 

Учениците заявили участието си трябва да са на работните си места в 8.45 часа. Началото  на общинския кръг на олимпиадата е в 9.00 часа. Всички ученици носят документ за удостоверяване на самоличността си / лична карта, ученическа карта  или ученически бележник/ и необходимите чертожни пособия.

 

 

Съобщението е въз основа на заповед  на РУО с Изх. №  РУО1-492/02.02.2017г. и заповед №721/08.02.2017 на директора на НПГПТО "М.В.Ломоносов".[ Обратно към новините ]