Областен кръг на олимпиадата по ТЧ - 24.03.2017

Публикуваме писмото на РУО - гр.София с информация за областния кръг

Изх. №  РУО106.03.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ПГТЕ „ХЕНРИ ФОРД“, НПГПТО „М. В. ЛОМОНОСОВ“ И ПГ ПО ТРАНСПОРТ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-1369/15.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания за учебната 2016/2017 г., изменена със заповед № РД 09-855/24.01.2017 г., заповед № РД 09-13/12.01.2017 г., заповед № РД 09-1441/02.02.2017 г.  на министъра на образованието и науката, заповед № РД 28-34/ 04.10.2016 г. на началника на РУО – София-град за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, националните състезания и националните състезания по професии в училищата на територията на област София-град през учебната 2016/2017 г. и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по техническо чертане, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по техническо чертане ще се проведе на 24 март 2017 гот 09,00 часа в Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов”ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №148, район „Възраждане”.

Времетраене:

- за първа група (VІІ и VІІІ клас) – 4 астрономически часа;

- за втора и трета група (от ІХ до ХІІ клас) – 5 астрономически часа.

Класираните за участие следва да се явят в 8:30 ч. в училището домакин и да заемат местата си в изпитните зали до 8:45 ч.  като представят документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
[ Обратно към новините ]