Възможност за изява на ученизците от 12 клас, специалност КТТ

Информация за учениците от НПГПТО „М. В. Ломоносов“, които ще участват в състезание, организирано от УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

 

Дата на провеждане: 25 март 2017 г.

Място на провеждане: в сградата на УНСС (Тестови център), гр. София

Начало: 9,00 ч. за учениците, включени в първа група и 11,00 ч. за учениците, включени във втора група (при наличие на по-голям брой участници).

Времетраене: 75 минути.

Форма: Състезанието е индивидуално и се провежда под формата на електронен изпит. Учениците, които участват в него, решават тест, който включва 30 въпроса. Всеки въпрос има по 5 възможни отговора, от които само 1 е верен.

При постигане на високи резултати от теста, участниците в това състезание ще имат предимството да станат студенти в специалност “Бизнес информатика“ в УНСС без конкурсен изпит.[ Обратно към новините ]