ВАЖНО!!! ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ХІІ КЛАС

Уважаеми родители на учениците от ХІІ клас,

В изпълнение на нашите отговорности за създаване на условия за своевременно информиране и успешно дипломиране на нашите ученици от ХІІ клас, Ви каним на обща родителска среща на 09.05.2017 г. от 18:30 часа в НПГПТО. Съгласно писмо с изх № 9105-138/25.04.2017 г. на зам. министъра на образованието и науката Мария Гайдарова на срещата ще Ви запознаем със задълженията на зрелостниците, необходимите документи за самоличност за допускане в сградата, в която ще се полагат изпитите, времето, в което трябва да се явят и необходимите материали.

Вашето присъствие е наложително, тъй като заедно сме отговорни!

от Ръководството


[ Обратно към новините ]