Учебници за ІХ-ХІІ клас за учебната 2017-2018 г.

Учебници за ІХ-ХІІ клас за учебната 2017-2018 г.

 

ІХ клас

-          Литература, ЗП - изд. Просвета

-          Христоматия, изд. Просвета

-          Български език, ЗП - изд. Анубис

-          Английски език, І чужд език – “Solutions” – Intermediate,  2nd Edition, изд. OXFORD (закупен)

-          Немски език , ІІ чужд език – SHRITTE 1 international, изд HUEBER (закупува се организирано от училището)

-          Математика – профилирана подготовка, Лазаров, Витанов, Недевски, изд. Анубис

-          Физика и астрономия, М. Максимов, изд. Булвест 2000

-          История и цивилизация, ЗП, Д.Вачков, Б. Панайотова, Е. Карабоева и др.,
изд. Анубис

-          География и икономика, Р.Пенин,Т. Трайков, М.Султанова, изд. Булвест 2000

-          Биология и здравно образование, задължителна подготовка, изд. Анубис

-          Химия и опазване на околната среда, задължителна подготовка, изд. Булвест 2000

-          Психология и логика, Т. Стоицова, изд. Просвета

-      Информационни технологии, И. Първанов, Л. Бонев, Домино, 2015

-      Информатика за ІХ клас, Л. Иванова, В. Вазова, Б. Танева, И.Стоянов, Коала Прес, 2007

Х клас

-          Литература, ЗП, изд. Просвета

-          Христоматия, изд. Анубис

-          Български език, изд. Анубис

-          Английски език, І чужд език – “Solutions” – Intermediate,  2nd Edition, изд. OXFORD (закупен е от учениците в 9 клас) и “Solutions” – upper Intermediate,  2nd Edition, изд. OXFORD (закупува се в края на първи срок организирано от училището)

-          Немски език , І чужд език – LAGUNE, изд HUEBER (закупува се организирано от училището)

-          Немски език , ІІ чужд език – SHRITTE 1 international, изд HUEBER (закупен е от учениците в 9 клас)

-          Математика, профилирана подготовка, Ч.Лазаров, Т.Витанов, П.Недевски, изд. Анубис

-          История и цивилизация, Г.Марков, Р. Кушева, изд. Просвета

-          География и икономика, Р.Пенин,Т. Трайков, М.Султанова, изд. Булвест 2000

-          Етика и право, Д.Добрева, С.Герджиков, изд. Екстрем

-          Физика и астрономия, Максим Максимов, изд. Булвест 2000

-          Биология и здравно образование, задължителна подготовка, изд. Анубис

-          Химия и опазване на околната среда, задължителна подготовка, изд. Булвест 2000

-      Инхормационни технологии, К. Гъров, С. Анева, Изкуства, 2011

-          Икономика, А.Войкова, М.Георгиева, изд. Летера

ХІ клас

-          Български език и Литература, изд. Анубис

-          Английски език, І чужд език – “Solutions” – upper Intermediate,  2nd Edition, изд. OXFORD (закупен е от учениците в Х клас)

-          Математика, задължителна подготовка, Ч. Лазаров, Т.Витанов, П.Недевски,
изд. Анубис

-          История и цивилизация, В.Мутафчиева, Хр.Матанов, изд. Анубис

-          Философия, И.Колев, Р.Пожарлиев, изд. Анубис

-          Предприемачество и мениджмънт, К.Тодоров, изд. Мартилен

 ХІІ клас

-          Български език и Литература, изд. Анубис

-          Математика, задължителна подготовка, Ч. Лазаров, Т.Витанов, П.Недевски,
 изд. Анубис

-          Свят и личност, М.Грекова, П.Кабакчиева, изд. Просвета

-          Английски език за техническите професии, Просвета

-          Deutsch fur Ingenieurstudenten - Ein Lehr – und Ubungsbuch, В. Вапорджиев и Кр. Манчева-Байкова

 

Учебни помагала по математика:

-          Сборник по математика за 9 клас, Паскалева и колектив, изд. Архимед

-          Сборник по алгебра и геометрия, І, ІІ и ІІІ част, К.Коларов и колектив, изд. Интеграл

-          Ръководство по тригонометрия за задължителна и профилирана подготовка по математика за кандидат-студенти, Е.Колев и колектив, 2006 г.

-          Алгебра и тригонометрия в примери и задачи, И. Делев, изд. Лодос

-          Планиметрия в примери и задачи, Хр. Пачев, изд. Лодос

-          Стереометрия в примери и задачи, Хр. Пачев, изд. Лодос[ Обратно към новините ]