Прием за попълване на свободни места

Важно за подалите заявление за записване в свободни места в паралелките на НПГПТО - VІІІ клас, учебна 2016-2017 г.

Приравнителният изпит по Английски език, разширено изучаван в VІІІ клас, ще се проведе на 07.09.2017 г. от 09:00 часа в сградата на НПГПТО, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 148. Изпитът се провежда в две части - писмен и устен.

След провеждане на изпита ще се извърши класиране за записване в свободните места в НПГПТО за ІХ клас.

За подробности тел. 02 805 69 49


[ Обратно към новините ]