Откриване на учебната 2017-2018 г.

Уважаеми ученици и родители!

Тържественото откриване на учебната 2017-2018 г. ще се състои на 15.09.2017 г. от 10:00 часа в двора на училището.

Учениците от 8 и  9 клас да се явят в 09:00 часа в класните стаи за провеждане на Час на класа.
Учениците от 10, 11 и 12 клас - 09:45 часа в двора на училището, Часът на класа за 10, 11 и 12 клас ще се проведе след официалното откриване.

Желателно е всички ученици да носят попълнени ученически книжки и лични ученически карти, издадени през 2017 г.

Организацията на учебните срокове е както следва:
I срок, I смяна - 8, 9 и 11 клас
I срок, II смяна 10 и 12 клас.

Очакваме ви за една успешна и ползотворна учебна година!


[ Обратно към новините ]