РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

НА 26.09.2017 Г. ОТ 18:30 ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ІХ И ХІ КЛАС.

 

На 27.09.2017 г. от 18:30 ще се проведе родителска среща за учениците от Х и ХІІ клас.

 

Присъствието на родителите е наложително за запознаване с правилниците на училището.[ Обратно към новините ]