Олимпиада по техническо чертане

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКА И ОПТИКА "М. В. ЛОМОНОСОВ"

ХХХIV НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

въз основа на заповед  РД 09-5411/12.10.2017 година на Министъра на образованието и науката и

заповед 296/04.12.2017 година на директора на НПГПТО ''М.В. Ломоносов''

 

УВАЖАЕМИ УЧАЩИ,

 ОБЩИНСКИЯТ / УЧИЛИЩЕН/ КРЪГ ПО ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.02.2018 год. (събота)

в БАЗА 1 с начален час - 9.00 . Всички участници да са на работните си места в 8.30 часа.

МОЛЯ, ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ЗАЯВЯТ СВОЕТО УЧАСТИЕ ОТ 07.02.2018 Г. ДО  13.02.2018 год.  включително  в кабинет 219 – БАЗА 2, инж. Ст.Спасова. Заявяването на участието предварително е необходимо   за подготовка на  материали и пособия за участниците.

Дата

Ден по учебна програма

Час

07.02.2018 година

Понеделник

11.30 – 18. 00 часа

08.02.2018 година

Понеделник

11.30 – 16.00 часа

09.02.2018 година

Петък

7.30 – 12.00 часа

12.02.2018 година

Понеделник

11.30- 16.00 часа

13.02.2018 година

Вторник

13.00- 18.00 часа

 [ Обратно към новините ]