Гимназия  Колеж
Прием в гимназията - учебна 2017/2018г
След завършен 7-ми клас:
 • очна оптика - 1 паралелка с разширено изучаване на английски език
 • медицинска техника - 1 паралелка с разширено изучаване на немски език
 • компютърна техника и технологии - 2 паралелки с разширено изучаване на английски език
 • кинотехника, аудио и видеосистеми - 2 паралелки с разширено изучаване на английски език
 • измервателна и организационна техника - 1 паралелка с разширено изучаване на английски език
 • лазерна и оптична техника - 1 паралелка с разширено изучаване на английски език
 • Балообразуващи предмети: тест по математика /100 точки/ х 2 + тест по БЕЛ /100 точки/ х 2 + оценките по математика /50т./ и физика /50т./ от свидетелството за основно образование след завършен 7 клас /максимален бал 500 точки/.Срокове за провеждане на изпити след 7 клас, класиране и записване.

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Необходими документи за записване на новоприети ученици.

Училищната комисия по приема на ученици в НПГПТО „М. В. Ломоносов“ - VІІІ клас ще работи всеки делничен ден от 28.06.2017 до 19.07.2017 година от 08.00 часа до 18.30 часа.
Телефон за информация по приемната кампания 02 8056949


Прием след завършено средно образование - учебна 2017/2018г:
 • Очна оптика - дневна форма на обучение /1 година/
 • Очна оптика - задочна форма на обучение /2 години/
 • Срок за подаване на документи за учебната 2017/2018г. - от 01 септември до 12 септември 2017г.
 • Класиране на кандидатите - 13.09.2017г.
 • Записване - 13 и 14.09.2017г.

Необходими документи: Диплома за средно образование, медицинско свидетелство /с цветоусещане/ и заявление по образец.


Учебната година за І дневен и І задочен курс започва на 15.09.2017 г., за ІІ задочен – на 09.10.2016 г.

След успешно завършване на обучението и полагане на държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, обучаемите придобиват трета степен на квалификация по професията "Техник по очна оптика", специалност "Очна оптика".